"föredömen" English translation

SV

"föredömen" in English

volume_up
föredömen {comm. gen.}
EN

SV föredömen
volume_up
{common gender}

föredömen (also: fotomodell, förebild, modell, mönster)
volume_up
model {noun}
Inte för att de är några demokratiska föredömen men vad kommer att hända där?
Not that they are models of democracy, but what will happen to them?
Kvinnor är en minoritet inom elitidrotten och bildar föredömen för de yngre generationerna.
Women are in a minority in top-level sport and they are role models for young people.
Barn i problemfamiljer som lämnas att klara sig själva tar efter de föredömen som lyfts fram i medierna.
Children who are left to their own devices in problem families imitate the models they see promoted in the media.

Context sentences for "föredömen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishInte för att de är några demokratiska föredömen men vad kommer att hända där?
Not that they are models of democracy, but what will happen to them?
SwedishKvinnor är en minoritet inom elitidrotten och bildar föredömen för de yngre generationerna.
Women are in a minority in top-level sport and they are role models for young people.
SwedishFör att kunna vara dessa föredömen måste vi dock visa prov på moraliskt ledarskap.
However, in taking that lead, we have to show moral leadership.
SwedishJag stöder helhjärtat kommissionens strävan att medlemsstaternas regeringar skall vara goda föredömen.
I wholeheartedly support the Commission in its endeavour to get Member State governments to lead by example.
SwedishJag vill även betona att stalinismen och nazismen fungerade som direkta föredömen för andra totalitära ideologier.
I also stress that Stalinism and Nazism served as direct examples for other totalitarian ideologies.
SwedishBarn i problemfamiljer som lämnas att klara sig själva tar efter de föredömen som lyfts fram i medierna.
Children who are left to their own devices in problem families imitate the models they see promoted in the media.
SwedishNär vi röstar om saker och ting i Europaparlamentet bör vi alltid se till att vara moraliska föredömen.
Mr President, when we vote on issues in the European Parliament we should always be sure that we take the moral lead.
SwedishEndast om idrotten är fri från dopning förtjänar den erkännande, och bara om de är rena är idrottsutövarna verkliga föredömen för andra.
Only if sport is doping-free does it deserve recognition, and only if they are clean are sportsmen real examples to others.
SwedishVi i Europaparlamentet måste uppmuntra och stödja föredömen inom Europas civilsamhälle där man deltar i dialog mellan kulturer.
We, in this European Parliament, must encourage and support examples of European civil society that are dedicated to dialogue between cultures.
SwedishVi måste kritisera förlustelsens icke-föredömen som alltför ofta upphöjs till hjältar för ungdomen, vars hållpunkter man försöker krossa.
We must condemn these counter-models of pleasure, who are all too often idolised by the young, whose points of reference some are seeking to destroy.
SwedishEndast om idrotten är fri från dopning förtjänar den erkännande, och bara om de är rena är idrottsutövarna verkliga föredömen för andra.
The IOC’ s World Anti-Doping-Agency, which organises intensive research and the monitoring and listing of prohibited substances has acted late in the day, but not too late.
SwedishJag minns väl hur dessa länder som nu upplever en stor finanskris för några år sedan framvisades som föredömen för hur finansiell och ekonomisk politik ska skötas.
I remember well how, a few years ago, those countries that are now experiencing a huge financial crisis were held up as an example of how to conduct financial and economic policy.