"förförisk" English translation

SV

"förförisk" in English

volume_up
förförisk {adj.} [example]

SV förförisk
volume_up
{adjective}

1. general

förförisk (also: lockande, frestande)
förförisk (also: yppig, frodig, saftig)

2. "som verkar övertygande"

förförisk (also: lockande, bestickande)
volume_up
seductive {adj.} (appearing convincing)
De riktar in sig på unga människor med förförisk reklam utan att bry sig om den långsiktiga skada som tillfogas deras hälsa.
They target young people with seductive advertising without caring about the long-term damage that is being inflicted on their health.
Bland dessa är harmonisering det mest förföriska alternativet för den nitiske politikern som vill att det skall synas att han gör något, ett av den moderna världens plågoris.
Of these, harmonization is more seductive for the gung-ho politician who wants to be seen doing something, one of the scourges of the contemporary world.

Synonyms (Swedish) for "förförisk":

förförisk

Context sentences for "förförisk" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishIdén med en gemensam valuta är kanske förförisk, men jag har alltid uttryckt starka förbehåll beträffande genomförandet av ett begränsat antal medlemsstater.
The idea of a single currency is perhaps attractive, but I have always expressed strong reservations about its introduction by a limited number of Member States.
SwedishIdén om att fördubbla hektarersättningen när det bevisas att stråna har bearbetats till fibrer, tycks mig mycket förförisk vid en första anblick, herr Graefe zu Baringdorf.
The idea of doubling aid per hectare when proof is provided that the straw has been processed into fibres seems, at first sight, to be very tempting, Mr Graefe zu Baringdorf.