"förlaga" English translation

SV

"förlaga" in English

volume_up
förlaga {comm. gen.}

SV förlaga
volume_up
{common gender}

1. general

förlaga (also: kopia, avskrift, nummer, exemplar)
volume_up
copy {noun}
förlaga (also: fotomodell, förebild, modell, mönster)
volume_up
model {noun}
Här har kommissionen redan lagt fram en förlaga som bilaga till direktivet på alla EU-språken.
Here, the Commission has already submitted a model as an annex to the directive in all the EU languages.
Med den dåvarande Tindemans-planen förfogar vi över en förlaga som i dag är lika aktuell som för åratal sedan.
The Tindemans Plan provided us with a model that is just as relevant to the current situation as it was all those years ago.
förlaga (also: original, kuf, nyskapare, originaltext)

2. business

förlaga (also: varuprov, etalong)

Synonyms (Swedish) for "förlaga":

förlaga
Swedish

Context sentences for "förlaga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishGällande frågan om transitvisering på flygplatser har domstolen avgivit en tämligen tydlig förlaga till parlamentet.
On the airport transit visa, the European Court of Justice has in fact delivered a very clear ruling to Parliament.
SwedishDe ytterligare betalningarna sker enligt förlaga av utgiftsdeklarationer, som urskiljer ett planenligt programförlopp.
The further payments are made on submission of statements of expenditure that show that the programme is running according to plan.
SwedishAvtalet kan i sig användas som förlaga för andra frihandelsavtal och jag skulle vilja att våra ambitioner för miljömässiga och sociala standarder var högre.
As such, it can be a template for further FTAs, and I would like to see our ambitions in relation to environmental and social standards raised.