"förlopp" English translation

SV

"förlopp" in English

SV förlopp
volume_up
{neuter}

förlopp (also: sätt, följd, bana, fält)
volume_up
course {noun}
Detta är alltså det förlopp vi förordar, oavsett vad som händer i OECD.
So that is the course we would favour, irrespective of what happens in the OECD.
Hittillsvarande förlopp förefaller ju aningen egendomligt.
The course of events so far really does seem rather odd.
Den här debatten har haft ett litet konstigt förlopp.
This debate has taken something of a strange course.
förlopp (also: misstag, tidsrymd, felsteg, lapsus)
volume_up
lapse {noun}
förlopp (also: prov, förebild, modell, mönster)
förlopp (also: tillgång, följd, sats, resa)
volume_up
run {noun}
Diskussionen borde emellertid gälla kaos eller välordnat förlopp.
But the discussion ought in fact to focus on whether there is going to be chaos or whether things will run smoothly.
I den här menyn har du många olika möjligheter att utforma presentationens förlopp på ett optimalt sätt.
This menu contains commands for optimizing how a presentation is run.
Dessa oförenligheter måste genast hävas, för att garantera ett korrekt förlopp och en avslutning på förfarandet beträffande ansvarsfrihet.
These inconsistencies must be remedied immediately to ensure the smooth running and completion of the discharge procedure.

Synonyms (Swedish) for "förlopp":

förlopp

Context sentences for "förlopp" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet betyder att sådana förlopp är helt och hållet normala, de är inte på något vis ovanliga.
In other words, these processes are quite normal; they are certainly not unusual.
SwedishGlobaliseringen är en process vars förlopp vi kan och måste styra.
Globalisation is a process the progress of which we can, and indeed must, control.
SwedishNär du klickar på kommandoknappen Spela upp ser du animationens förlopp här.
If you press the Play button, you will see the animation sequence.
SwedishKonferensens förlopp kommer att specificeras i ett dagligt uttalande.
The progress of the Conference will be detailed in a daily declaration.
SwedishEtt klart förlopp ger den berörde den nödvändiga rättssäkerheten.
A clear procedure gives the person concerned the necessary legal security.
SwedishDet börjar nu likna ett cykliskt förlopp.
Mr President, ladies and gentlemen, we seem to have been here before.
SwedishDetta skulle även gynna förfarandenas förlopp i tiden och kvaliteten i rättsskipningen.
This could also speed up the procedure and improve the quality of the administration of justice.
SwedishIngen lagstiftning kan någonsin ifrågasätta ett naturligt förlopp.
No legislation can bring this natural state of affairs into question.
SwedishVi delar er åsikt att denna debatt inte får köra fast, utan måste ha ett snabbt förlopp.
We hope that he will be equally clear in his statements, especially with regard to social issues.
SwedishAtt samarbeta är dock bara möjligt om det är ett ömsesidigt förlopp.
However, cooperation is only achievable if it is a two-way process.
SwedishJag tror att det kommer att vara mycket främjande för förhandlingarnas förlopp.
I think that will be most helpful to the negotiations.
SwedishVi kommer emellertid ändå att förvänta oss ett långsamt och gradvist förlopp i stället för snabba resultat.
Nevertheless, we would expect a slow and gradual process rather than quick results.
SwedishDetta slags vacklan har förekommit under hela sjukdomens förlopp.
This sort of dithering has been an element which has been obvious throughout this whole disease.
SwedishFörst därefter kommer ett skede där man kan börja skönja den positiva utvecklingens förlopp.
Only then will positive developments start to become visible.
SwedishJag anser att det vore ett skandalöst förlopp, om det inte fanns något motsvarande förslag!
I consider this to be an unheard of sequence of events if no appropriate submission was forthcoming.
SwedishDessa förlopp har inget samband, de är endast ett sammanträffande.
But these are not related processes; it is just a coincidence.
SwedishVi delar er åsikt att denna debatt inte får köra fast, utan måste ha ett snabbt förlopp.
We share your view that this debate must not be allowed to get bogged down and that it must progress rapidly.
SwedishDen mänskliga verksamheten bör anpassas efter dessa förlopp.
We do not protect nature just by putting a fence round it.
SwedishNu gäller det att kvalificera människor för ett livslångt förlopp.
Now, it is a matter of educating people for life.
SwedishJag är fortsatt övertygad om att parlamentet under budgetförfarandets vidare förlopp kommer att följa samma väg.
I remain convinced that Parliament will follow the same path in the future budgetary procedure.