"förordnande" English translation

SV

"förordnande" in English

SV

förordnande {neuter}

volume_up
Jag vill återigen gratulera er till ert förordnande.
Mr President, I again extend my congratulations to you on your appointment.
förordnande (also: fullmakt, bemyndigande)
Ministerrådet har gett de ständiga representanternas kommitté ett förordnande att försöka hitta en lösning på problemet denna vecka.
The General Affairs Council has mandated the Committee of Permanent Representatives to try and find a solution to the problem this week.
Jean-Claude Trichet, ordförande i Europeiska centralbanken, har under sitt förordnande lyckats stå emot påtryckningar från stats- och regeringschefer.
Jean-Claude Trichet, President of the European Central Bank, has managed during his mandate to resist pressure from Heads of State or Government.

Synonyms (Swedish) for "förordnande":

förordnande

Context sentences for "förordnande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSyftet med en administrativ utredning är att sammanställa uppgifter till den förordnande myndigheten.
The aim of an administrative inquiry is to establish facts for the appointing authority.
SwedishResultatet av denna utredning är en rapport som överlämnas till den förordnande myndigheten.
The administrative inquiry does not replace disciplinary procedure. It only establishes the basic information.
SwedishMinisterrådet har gett de ständiga representanternas kommitté ett förordnande att försöka hitta en lösning på problemet denna vecka.
The General Affairs Council has mandated the Committee of Permanent Representatives to try and find a solution to the problem this week.
SwedishDetta förordnande skall tillställas den behöriga rättsliga myndigheten för åtgärd i enlighet med föreskrifter som anges i rättegångsreglerna.
The order shall be sent for implementation to the competent judicial authority under conditions laid down in the Rules of Procedure.
SwedishI detta ändringsförslag – som lades fram av ALDE-gruppen och som vi stöder – framförs det att vi beklagar det negativa förordnande som Litauen tilldelades.
This amendment – which was tabled by the ALDE Group and which we are supporting – it is stated that we regret the negative recommendation issued to Lithuania.