"förorenad" English translation

SV

"förorenad" in English

SV förorenad
volume_up
{adjective}

förorenad (also: dålig, grym, , rutten)
volume_up
foul {adj.}
förorenad (also: smutsig, besudlad)
Angående: Förorenad mark Vi har idag ett stort problem med gammal industrimark som är mycket förorenad.
Subject: Polluted land Heavily polluted, former industrial land has created a number of severe problems.
I Vitryssland lever 18 procent av den totala befolkningen i en starkt förorenad miljö.
In Belarus, 18 per cent of the total population live in a heavily polluted environment.
Vi har en förorenad miljö som har en negativ inverkan på människors hälsa.
We have a polluted environment, which has a negative impact on human health.
förorenad
Det är emellertid fortfarande så att många av de som för närvarnade exporterar dessa förorenade produkter kommer att fortsätta att försöka undgå rättsliga bestämmelser och kontroller.
It is still the case, however, that many of those who are at the moment exporting these tainted products will continue to attempt to evade legal provisions and checks.

Context sentences for "förorenad" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet finns många platser i Europa med förorenad mark eller andra markproblem såsom erosion.
There are a great many places in Europe with soil pollution or other soil problems such as erosion.
SwedishDet innebär att 20 000 ton försvann i havet, och att kusten i Galicien är förorenad för lång tid framåt.
The Member States themselves should determine control of their own waters and coasts.
SwedishDen måste till och med förbättras, för den europeiska marken är särskild förorenad.
SwedishMarken är fortfarande förorenad.
What, though, was done for the victims?
SwedishJag skall bara ta ett exempel: på grund av Mont Blanc-tunneln är Chamonix-dalen lika förorenad som en stor stad.
Let me give a single example: the level of pollution in the valley of Chamonix is as high as in a large town because of the Mont Blanc Tunnel.
SwedishI ändringsförslag 15 angående artikel 2.3 föreslås att material som icke-förorenad matjord och avfall från prospektering bör omfattas av de begränsade kraven enligt denna artikel.
Amendment No 15 concerning Article 2.3 proposes that material such as unpolluted topsoil and waste from prospecting be covered by the limited requirements pursuant to this Article.
SwedishEn mekaniker på ett europeiskt bilföretag har rätt till en ren, ej förorenad och social arbetsplats, oberoende av om fabriken befinner sig i Stuttgart eller i Campinas i Brasilien.
A mechanic working for a European car manufacturer has a right to an uncontaminated, clean and socially-just workplace, no matter whether the factory is in Stuttgart or in Campinas down in Brazil.