"försenad" English translation

SV

"försenad" in English

SV

försenad {adjective}

volume_up
1. general
försenad
Den är bara en avsevärt försenad komplettering av den existerande finansordningen.
It is only a considerably delayed completion of this existing finance order.
Vi har i dag i Europa den situationen att var fjärde flygning är försenad.
The situation in Europe today is that one out of every four flights is delayed.
Kommissionär Monti blev försenad på grund av att kommissionens personal strejkar.
Commissioner Monti was delayed due to a strike on the part of the officials at the Commission.
Jag anser att det över huvud taget inte är acceptabelt att han är försenad.
I find it in any case unacceptable that he is late.
Om en försenad framgång nu infinner sig är jag tacksam för det.
If success is coming at this late stage, I am grateful.
Faktum är att jag var försenad och röstade från Pasquas plats.
The fact is, I was late and I voted in the place of Mr Pasqua.
försenad
Trots en försenad start har programmet Ungdom visat sig vara ett ovärderligt program.
Despite a belated start, the YOUTH programme has proved to be an invaluable programme.
försenad
2. business
Även om reaktionen är försenad vore det bra om detta kunde genomföras.
This response is overdue, but, if it were able to be implemented, it would be a good thing.
Denna åtgärd är försenad och är inte alls tillräcklig.
The measure is overdue and falls well short of what is required.
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
May we remind you that your payment for...is overdue.

Synonyms (Swedish) for "försenad":

försenad

Context sentences for "försenad" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishInte heller en försenad tillsättning av kommissionen ligger i medborgarnas intresse.
Any delay in the appointment of the Commission would not be in the interests of our citizens either.
SwedishTill följd av detta har dagens debatt blivit kraftigt försenad.
This resulted in significant delays to the staging of today's debate.
SwedishTill slut blir man bara försenad och förvirrad av för många kommittéer.
Too many committees cause delays and, ultimately, confusion.
SwedishÄven om den bara är sju minuter försenad i dag hade vi ingen föregående angelägenhet som kunde försena oss!
Although today it is only seven minutes over, we had no previous business to delay us!
SwedishOm du kommer att bli minst en timme försenad har du rätt till viss hjälp:
If you are told you will arrive at your final destination with a delay of at least 1 hour, you are entitled to:
SwedishNu måste jag meddela er, ärade kolleger, att Dublinfonden blivit litet försenad med att utföra vår begäran.
Now I have to inform you that the Foundation in Dublin has faced some delays in implementing this request.
SwedishTack och tack till sessionstjänsten som jag förstår nu får försenad lunch på grund av mig.
Madam President, thank you and thank you to the services who, I realise, I am delaying from enjoying their lunch.
SwedishUtvecklingsagendan är mycket försenad.
The development agenda is running way behind schedule.
SwedishStarten av SIS II är märkbart försenad.
The launch of SIS II is considerably behind schedule.
SwedishKommissionen är inte försenad och debatten är en komplex debatt, men en debatt som pågår i parlamentet och rådet.
The Commission is not behind schedule, and although this is a complex debate, it is under way, both in Parliament and in the Council.
SwedishNu är man mycket försenad i frågan.
We are badly behind now in this matter.
SwedishDenna är nu sju månader försenad.
This is now seven months behind schedule.
SwedishOch tiden vi har är redan försenad.
SwedishJag vill börja med att be ledamöterna om ursäkt för att min ankomst hit från flygplatsen i morse var något försenad.
Mr President, let me begin by apologising to honourable Members for the momentary delay in my arrival here from the airport this morning.
SwedishMr Douvier är lite försenad.
Mr. Douvier has asked me to apologize.
SwedishDe alltfler brutala uppsägningsplanerna får de anställda att inse hur försenad uppbyggnaden av ett socialt Europa är.
The suddenness and the increase in redundancy programmes have made employees think seriously about the delays in building a social Europe.
SwedishHan var runt tjugo minuter försenad då han gick härifrån, och vill ursäkta sig för att han inte var kvar för att få ert svar.
I do not want to excuse him, but I must at least explain to you that he has had to attend another meeting which started at 3.30 p. m.
SwedishDebatten är lite försenad.
SwedishByråkratisk letargi och försenad lagstiftning kan inte och får inte krossa ett barns drömmar och hopp om att få en familj och en lycklig framtid.
Bureaucratic lethargy and legislative delays cannot and must not crush a child's dreams and hopes of having a family and a happy future.
Swedish(NL) Tack så mycket för att ni klämde in mig, för jag blev försenad på grund av ett krismöte med utrikesutskottets utvidgade presidium.
(NL) Thank you very much for squeezing me in, as I was held back by an emergency meeting of the Enlarged Bureau of the Committee on Foreign Affairs.