"försiggå" English translation

SV

"försiggå" in English

SV försiggå
volume_up
{verb}

Det är således väldigt kännbart för medlemsstaterna att samlas kring en gemenskapsmekanism som samordnar insatser, som annars skulle försiggå vara och en för sig.
Thus, it is clearly sensible for the Member States to come together through a Community mechanism which will coordinate the actions, which would otherwise take place in isolation.
Rent konkret är det över två år sedan vi här klagade på den illojala hantering som i synnerhet försiggår i sydöstra Asien och som våra skeppsvarv drabbas av.
Specifically, it is now more than two years since we condemned the unfair practices which essentially take place in South East Asia, and which affect our shipbuilding industry.

Synonyms (Swedish) for "försiggå":

försiggå
Swedish

Context sentences for "försiggå" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är en sak som måste försiggå i samklang.
These two policy areas must be in harmony with each other.
SwedishVi måste verkligen se till att den etniska konflikten inte får försiggå framför världens ögon.
We really must make sure that intra-ethnic conflicts do not have to be played out before the international community in this manner.
SwedishDet kan endast åstadkommas genom en europeisk enhällighet som gör att varje bilateral förbindelse kan försiggå inom en övergripande sammanhängande ram.
That can only happen within a context of European consensus, which can place every bilateral relation within an overall coherent framework.
SwedishAtt låta denna tekniska revolution försiggå utanför Europas gränser och samtidigt slopa principen om gemenskapspreferens skulle innebära att vårt jordbruk fullständigt raserades.
To allow this revolution to pass us by outside European frontiers, while at the same time abolishing Community preferences, would lead to the total destruction of our agriculture.