"försiktighets-" English translation

SV

"försiktighets-" in English

SV försiktighets-
volume_up
{adjective}

försiktighets- (also: säkerhets-)
Övervakning genomförs och information om försiktighets- och sanitära åtgärder tillhandahålls till befolkningen.
Monitoring is being carried out and information on precautionary and sanitary measures is being provided to the population.
Och just nu pågår en omvärdering av försiktighets- och säkerhetsåtgärderna i samband med tillverkning och användning av blodprodukter.
A reassessment of the precautionary and safety measures regarding the production and use of blood products is underway.
En annan övergripande princip är att ge grunden och prioriteringen för en hållbar utveckling och att tillämpa försiktighets- och substitutionsprincipen.
Another general principle is to supply the basis and the priorities for sustainable development and to apply the precautionary and substitution principles.

Synonyms (Swedish) for "försiktig":

försiktig