"förskaffa" English translation

SV

"förskaffa" in English

SV förskaffa
volume_up
{verb}

1. "söka få tag i, skaffa (fram)"

Context sentences for "förskaffa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är fult att förskaffa sig skönhet genom djurs lidande.
It is dreadful to derive beauty from animal suffering.
SwedishKina kommer endast att förskaffa sig och förtjäna vår respekt om man hörsammar, agerar och sätter stopp för dessa oegentligheter.
Only if China listens, acts and puts an end to these abuses will it earn and deserve our respect.
SwedishKöparna blir besvikna, eftersom de måste betala mycket och inte verkar kunna förskaffa sig några nämnvärda rättigheter härvidlag.
The buyers become disappointed because they have to pay a large sum of money for which they apparently receive few rights in return.
SwedishJag var med i den delegation från Europeiska folkpartiet som besökte Honduras och kunde förskaffa sig inblick i läget där.
I was a member of the delegation of the European People's Party that travelled to Honduras and had the opportunity to familiarise themselves with the situation there.
SwedishKan kommissionären förskaffa oss klarhet om vad räckvidden bör vara enligt honom, även mot bakgrund av de begränsade ekonomiska möjligheterna?
Could the Commissioner clarify what, according to him, the scope of application will need to be, also in the light of limited financial resources?