"förskott" English translation

SV

"förskott" in English

SV förskott
volume_up
{neuter}

1. general

förskott (also: förslag, erbjudande, anbud, lån)
Någon prestation i förskott kommer därför inte att äga rum från Europeiska unionens sida.
There will therefore be no advance concession from the European Union.
Alla betalningar som sker före ”starting point” betraktas som förskott.
All payments made before the "starting point" are considered as advance payments.
Vår motpart i förhandlingarna har än en gång fått betalt i förskott.
Our adversary in the negotiation has once again been paid in advance.
förskott (also: avbetalning, handpenning, insats, lager)
Men ni åkte, struntade i kontraktet, förverkade förskottet.
But you left, negating the contract, forfeiting the deposit.

2. economics

förskott
Alla betalningar som sker före ”starting point” betraktas som förskott.
All payments made before the "starting point" are considered as advance payments.
Förskottet kan inte finansieras med CIRR-ränta.
Advance payments cannot be financed at CIRR rate.
Detta beror främst på den stora andelen förskott under 2008, eftersom förskott innebär en lägre risk för fel än mellanliggande och slutliga betalningar.
This result is mainly due to a high proportion of advance payments in 2008, which have a lower risk of error than interim and final payments.

3. business

förskott
förskott

Context sentences for "förskott" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen vi får inte ta ut segern i förskott, det handlar enbart om ett första steg.
Nevertheless, we must not celebrate too soon: it is only a first step.
SwedishAtt nu uttala förtroende i förskott kommer att vara svårt för många.
Many people will find it very difficult to give a vote of confidence at this juncture.
SwedishDen andra regeln i vapenbranschen är att alltid se till att man får betalt...... helst i förskott.
The second rule of gun-running is always ensure you have a foolproof way to get paid.
SwedishTill dem som sitter vid makten i Moskva vill jag säga följande: ta inte ut glädjen i förskott.
I would say to those in power in Moscow: do not rejoice prematurely.
SwedishDetta innefattar en stort förtroende i förskott som medlemsstaterna nu har blivit villiga att ge.
This involves a large credit of trust that the Member States have now become willing to give.
SwedishOm det bara handlar om hur vi betalade våra medel i förskott, så är det uppenbarligen ett mindre problem.
If it is simply a case of how we upfronted our money, then that clearly is less of a problem.
SwedishDen andra gröna valutakursen gäller direkt inkomststöd för jordbrukare såsom förskott på bidragsutbetalningar.
The second green rate is for direct income support for farmers such as premium payments.
SwedishJag vill dock påminna om att inte ta ut någonting i förskott.
However, I would just warn that this is not good news yet.
SwedishFörskott på stödet bör tillåtas upp till 14 procent, i stället för nuvarande 7 procent.
- an evaluation of these measures should be produced so that it can be examined whether they should continue after 2006;
SwedishJag vet inte om jag kan få mitt förskott tillbaka.
It's Just that I'm not sure if I can get my retainer back.
SwedishEller var det en lydnad i förskott gentemot rådet?
Or was it a predisposed obedience towards the Council?
SwedishFör det första: ge oss en julklapp i förskott, ordförande Barroso - konkreta förslag om en ny och bättre lagstiftning.
First: give us a pre-Christmas gift, President Barroso - concrete proposals on new and better regulations.
SwedishNär man väl hade betalat var det omöjligt att få tillbaka de 1 000 eller 1 500 euro som man hade betalat i förskott.
Once you had paid up, it was impossible to get back this EUR 1 000 or EUR 1 500 which you had paid in front.
SwedishSlutligen vill jag passa på att i förskott gratulera Evelyne Gebhardt som fyller år nästa vecka.
Furthermore, I am confident that the valuable efforts made by the European Parliament will provide a good basis for further constructive discussions.
SwedishDet är lagrar som vi delar ut i förskott, och ni kan vara säkra på att vi i framtiden kommer att försöka kontrollera det strängt.
We are being up front with our praise and you may be sure that we shall seek to exercise strict control in the future.
SwedishVad händer med de stormarknader och affärsidkare som i förskott, innan kvoterna upphör att gälla, har gjort stora beställningar i Kina?
What about the supermarkets and traders who, in anticipation of the quotas expiring, have placed big orders in China?
SwedishMed undantag av tekniskt stöd, som fortfarande finansieras genom förskott, innebär detta att vi får en stor hävstångseffekt.
With the exception of technical assistance, which is still funded through upfront funding, this means that you will have major leveraging.
Swedishförskott mot säkerhet
SwedishVidare går det enligt artikel 49 i vårt förslag att överlåta rättigheterna genom arv, vilket även gäller förskott på arv.
Furthermore, under Article 49 of our proposal, these claims can be passed on, either through specific bequests or by anticipating the line of succession.
SwedishI dag talar vi om krispaketet som en följd av BSE, som varken ersätter mid-term review från Agenda 2000 eller tar ut den i förskott.
Today we are discussing the emergency package as a result of BSE and this neither anticipates nor replaces the mid-term review of Agenda 2000.