"försprång" English translation

SV

"försprång" in English

SV försprång
volume_up
{neuter}

försprång
Europa har ett stort försprång på området kollektivtrafik.
Europe has a sizeable head start in public transport.
Om alla andra har kört har vi tre timmars försprång.
If everybody else had to drive, we have a three-hour head start.
Brottslingarna har alltför stort försprång.
The criminals have too much of a head start.
försprång (also: ledare, bly, kabel, ledning)
volume_up
lead {noun}
Time is running out, and the United States is increasing its lead.
Det måste sägas att här förefaller rådet att ha ett visst försprång, jämfört med parlamentet.
It has to be said that, compared to Parliament, the Council appears to be leading the way.
Förenta staterna har å andra sidan ett obestridligt försprång inom produktionen av halvledare och kontorsmaskiner.
The United States, on the other hand, has an unchallenged lead in the manufacture of semiconductors and office machinery.
försprång (also: början, start, ryck, avfärd)
volume_up
start {noun}
Att ha en mentor kan ge dig ett försprång ut i arbetslivet när du är klar med dina studier!
Having a mentor can give you a head start into work when you are done with your studies!
Europa har ett stort försprång på området kollektivtrafik.
Europe has a sizeable head start in public transport.
Om alla andra har kört har vi tre timmars försprång.
If everybody else had to drive, we have a three-hour head start.

Synonyms (Swedish) for "försprång":

försprång
Swedish

Context sentences for "försprång" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedish– Utematten verkar ha bidragit till att de knappade in på innegruppens försprång.
“The outdoor maths seems to have contributed to them catching up with the indoor group.
SwedishJämfört med andra kandidatländer ger detta Island ett försprång i kapplöpningen.
In comparison with other candidate countries, this puts Iceland ahead of the competition.
SwedishVi har ett stort försprång, och jag tycker att lagstiftningen erbjuder bra lösningar.
We are well ahead, and I think that legislation is bringing good solutions.
SwedishHon konstaterar att de audiovisuella medierna har ett försprång före den skrivande pressen.
She notes that the audiovisual media have an edge over the written press.
SwedishDet har gått tvärtom: Amerika har fått ett ännu större försprång.
The United States of America has rushed off even further into the distance.
SwedishDe skaffar sig därigenom ett försprång i förhandlingarna med resebyråer.
So that gives them an advantage in negotiations with travel agents.
SwedishDet måste sägas att här förefaller rådet att ha ett visst försprång, jämfört med parlamentet.
It has to be said that, compared to Parliament, the Council appears to be leading the way.
SwedishSå vi har ett försprång inom denna teknik och det måste vi behålla.
So we have an advance in this technology and we have to keep it.
SwedishFör att inte tappa detta försprång, som är relativt, har jag föreslagit ett nytt mål för 2010.
In order not to lose that momentum, which is relative, I have proposed a new objective for 2010.
SwedishKineserna började hämta in riktigt snabbt mot USA:s försprång.
The Chinese started catching up very quickly with the United States.
SwedishDe här två faktorerna gör att Förenta staternas försprång bara ökat de senaste åren.
These two factors mean that the ground lost to the United States has simply increased in the last few years.
SwedishIrland har i åtskilliga avseenden ett försprång framför många andra länder när det gäller att anpassa sin budget.
In many ways, Ireland is ahead of many other countries in its fiscal adjustment.
SwedishDe här två faktorerna gör att Förenta staternas försprång bara ökat de senaste åren.
These two factors have caused the chasm between us and the United States to widen even more over the past few years.
SwedishAtt Amerika alltså har ett försprång vad gäller Internet och datorer, tycker jag inte är något som vi behöver oroa oss för.
I see no reason for concern that America is ahead on computers and the Internet.
SwedishSystemen för datadelning har ett farligt stort försprång före systemen för dataskydd och datasäkerhet.
Data-sharing arrangements are dangerously ahead of arrangements for data protection and data security.
SwedishVarje samgående som medför ett visst försprång framför konkurrenterna skulle omfattas av den nya definitionen.
Any merger conferring a certain advantage over competitors would fall within the new definition.
SwedishFörvånande nog har våra företag ett försprång i produktiviteten inom kommunikations- och datatjänster.
Quite surprisingly, our businesses have a productive edge in the fields of communications and computer services.
SwedishVarje samgående som medför ett visst försprång framför konkurrenterna skulle omfattas av den nya definitionen.
For the same reasons, the idea of referring concentrations to Member States needs to be treated with caution.
SwedishUnionen har goda möjligheter att hämta in många brottslingars försprång och ge dem sitt rättmätiga straff.
It has a good chance of catching up with many wrongdoers and meting out to them the punishments which they deserve.
SwedishUSA har ett klart teknologiskt försprång.
Developments are not moving at the same pace in the USA and in Europe; the Americans are clearly ahead.