"förväntning" English translation

SV

"förväntning" in English

SV förväntning
volume_up
{common gender}

förväntning (also: sannolikhet, förväntan)
En sådan förväntning är att miljöredovisningen skall vara tillförlitlig.
One such expectation is that the environmental statement should be reliable.
Att bemöta denna förväntning skulle kunna vara vår egen road map.
Our own roadmap could consist of seeking to meet this expectation.
Det är en förväntning som vi också måste framföra mycket öppet till myndigheterna i våra partnerländer.
It is an expectation that we must also express very openly to the authorities of our partner countries.
förväntning (also: förväntan, förekommande)
Förväntningar är också ett centralt element i den europeiska sysselsättningsstrategin.
Anticipation is also a central element of the European Employment Strategy.
Förväntningar rörande förändringar på marknaden och deras effekter inom företag är avgörande.
Anticipation of changes in the market and their effects within companies is crucial.
Vi måste skydda dessa områden, vi måste utveckla dem och jag ser med stor förväntning fram emot kommissionens nya förslag.
We must protect those areas, we must develop them and I look forward with great anticipation to the new Commission proposals.
förväntning (also: utsikt, tanke, förhoppning, möjlighet)
Framtidsperspektiven och förväntningarna i Lissabonstrategin befinner sig tyvärr mycket långt från dagens verklighet i Europa.
The prospects and expectations of Lisbon are, unfortunately, a far cry from the situation on the ground in Europe.
Om dagens europeiska union inte inspirerar människorna, hur skall vi då kunna räkna med att utsikterna till ett ännu större EU skall utlösa positiva förväntningar?
If today's European Union does not inspire people, how can we expect the prospects of an even larger EU to give rise to positive expectations?
Vi kände att det fanns stora förväntningar på att EU gör ett klart ställningstagande i frågan så att konflikten, som förhindrar stabilitet i området, kunde lösas.
We also noted that there were high expectations of a clearer commitment by European Union to settling this conflict which, which is an obstacle to any prospect of stability in the region.

Synonyms (Swedish) for "förväntning":

förväntning

Context sentences for "förväntning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet finns också en förväntning att vissa projekt som inte är direkt knutna till EU-budgeten skall förverkligas.
You can certainly count on me to relaunch it at the start of the new year.
SwedishDet framgår tydligt vilken parlamentets viktigaste förväntning på rådet är.
The most important thing that this House expects of the Council is plain for all to see; we want a strong single energy policy for Europe.
Swedishinte uppnå en förväntning