"förvisning" English translation

SV

"förvisning" in English

volume_up
förvisning {comm. gen.}

SV förvisning
volume_up
{common gender}

förvisning (also: deportation, utvisning)
De bor fortfarande på en uppehållsanläggning utan någon försäkran om att beviljas asyl, och de står inför möjligheten att möta förvisning och död.
They are still in a holding centre with no assurance of being granted asylum and facing the possibility of deportation and death.
Som en följd av detta och under ett halvt århundrade berövades medborgarna från dessa länder sina mänskliga rättigheter och genomled terror och förvisning.
As a result of this and for half a century, the citizens of those countries were deprived of their human rights and suffered terror and deportations.
volume_up
exile {noun}
Armén lämnade dem där utan någonting förutom de kläder som de bar, och utan att lämna kvar någon som helst proviant för den tredagars förvisning de blivit tvingade till.
The army left them there with nothing but the clothes on their backs, making no provision of any kind for their three days of enforced exile.
förvisning (also: degradering)

Context sentences for "förvisning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSom en följd av detta och under ett halvt århundrade berövades medborgarna från dessa länder sina mänskliga rättigheter och genomled terror och förvisning.
As a result of this and for half a century, the citizens of those countries were deprived of their human rights and suffered terror and deportations.
SwedishVi kommer att fortsätta eftersträva stabilitet i området, inte bara i form av abstrakta politiska överläggningar, utan framför allt genom att skydda människorna från våld, förvisning och förtryck.
We will continue to work towards regional stability, not just for abstract political reasons but primarily in order to protect the people against violence, expulsion and oppression.