"facit" English translation

SV

"facit" in English

SV facit
volume_up
{neuter}

facit (also: upplösning, lösning)

Synonyms (Swedish) for "facit":

facit

Context sentences for "facit" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNär det gäller innevarande år är facit hittills mer blandat.
As far as the current year is concerned, the figures are not quite as pleasing.
SwedishDet har funnits goda möjligheter till förbättringar på miljöområdet, men facit är bedrövligt.
Judged against the potential for environmental improvement, its record has been shameful.
SwedishMitt facit: Vi har växlat tillräckligt många ord, låt mig nu äntligen också se någon handling.
My conclusion is this: "Words enough have been exchanged, let me at last see some action.
SwedishMitt facit: Vi har växlat tillräckligt många ord, låt mig nu äntligen också se någon handling.
My conclusion is this: " Words enough have been exchanged, let me at last see some action.
SwedishFör oss är den militära interventionens facit signifikativt.
As far as we are concerned, the outcome of the military intervention speaks for itself.
SwedishLåt oss tacka föredraganden för hans arbete men även för detta skoningslösa facit.
Thanks are due to the rapporteur for the work he has done, but also for the unsparing conclusion he draws.
SwedishFacit blir för mig bara följande: Uppenbarligen går klockorna i kommissionen ändå annorlunda.
I can only sum this up by saying that the Commission's clocks are obviously set differently after all.
SwedishSå ser facit ut av den inre marknad som man inrättade, och som har varit ofullbordad ända sedan 1992.
These are the consequences of establishing a single market that has remained incomplete since 1992.
SwedishMitt facit är att kommissionens förslag i hög grad förändrats.
As I see it, the upshot is as follows: the Commission's proposal was amended to a considerable extent.
SwedishAlbers betänkande presenterar en sorts facit över denna dynamik.
The Alber report is a kind of summary of this dynamic.
SwedishDet är ett olycksbringande facit av en verksamhet som lämnats åt konkurrensens och marknadens lagar.
This is the tragic record of a sector which has been abandoned to the laws of competition and the market.
SwedishDe saknas helt för dessa två länder som båda har ett långt och uppriktigt sagt uselt facit på detta område.
Nowhere to be seen for these two countries, both of which have a long and frankly despicable record.
SwedishDärför är resultatet, facit, otillfredsställande i dag.
That is why the final result is now unsatisfactory.
SwedishDet logiska facit är att arbetsplatser går förlorade.
The logical result is simply that jobs are lost.
SwedishFacit: Jag förkastar denna kommission.
The upshot of all this: I have to reject this Commission.
SwedishVi kan inte nöja oss med ett sådant facit.
We cannot be satisfied with such a record.
SwedishNu har vi facit i hand.
SwedishMed tretton journalistmord under president Putins mandattid intar Ryssland tredje plats efter Irak och Algeriet - ett alarmerande facit.
With 13 journalist murders during Putin's time in office alone, Russia occupies third place after Iraq and Algeria - an alarming result.
SwedishDet säger jag med facit i hand och den syn jag själv kan ha, eftersom jag själv har varit ledamot i ett nationellt parlament under 22 år.
I say this with the benefit of hindsight and with the benefit of my experience, given that I have been a member of a national parliament for some 22 years.
SwedishDetta hade faktiskt kunnat vara de stora lösningarnas tid, men med facit i hand ser det inte ut så.
(DE) Mr President, Mr Chastel, Commissioner, this could actually have been a time of great answers, but in hindsight, it does not look like it.