"faktura" English translation

SV

"faktura" in English

volume_up
faktura {comm. gen.}
SV

faktura {common gender}

volume_up
1. general
De lägger in adresser i dessa kataloger och får sedan en faktura på tusen euro.
They enter addresses into this directory and then receive a bill for a thousand euro.
Medborgarna upptäcker nackdelarna för sent, och bland dem finns fakturan.
The citizens only discover the disadvantages later, and among them, the bill.
När folken inser omfattningen av den totala fakturan kommer besvikelsen att bli häftig.
When the people realize the size of the total bill, their disillusionment will be enormous.
2. business
faktura (also: räkning)
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Please find enclosed invoice no. … for …

Synonyms (Swedish) for "faktura":

faktura

Context sentences for "faktura" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishExempel är faktura på flygbiljetter eller kopia på tågbiljetter.
Examples include air ticket invoices or copies of train tickets.
SwedishDet hindrar EU från att gå från tanke till faktura.
It prevents Europe from progressing from ideas to invoices.
SwedishNär det gäller de anläggningar som i dag fortfarande är i drift leder en första bedömning av en framtida nedmontering till en faktura om ytterligare 220 miljoner euro.
Initial calculations of the costs of the future decommissioning of installations still being used for research suggest additional costs of EUR 220 million.