"fakultet" English translation

SV

"fakultet" in English

volume_up
fakultet {comm. gen.}

SV fakultet
volume_up
{common gender}

fakultet (also: förmåga, skicklighet, fallenhet)
För närmare information kontakta utbytesansvariga på respektive fakultet.
For further information contact the exchange student office at your respective faculty.
Alla intresseanmälningar som inkommit under en ansökningsomgång samlas och motiveras av respektive fakultet.
All applications received during an application period will be collected and ranked by the Faculty concerned.
Alla intresseanmälningar som inkommit under en ansökningsomgång samlas och rangordnas av respektive fakultet.
All applications received during an application period will be collected and ranked by the Faculty concerned.
fakultet
tal är det värde vars fakultet Du ska beräkna.
Number is the value whose factorial is to be calculated.
Returnerar fakulteten av en summa av argument delad med produkten av fakulteter av argument.
Returns the factorial of the sum of the arguments divided by the product of the factorials of the arguments.
Ur det värde som Du anger i textfältet tal beräknas fakulteten.
Returns the factorial of a number.
fakultet (also: lärosäte, skola, samskola, skolan)
volume_up
school {noun}
Jag har ofta besökt den juridiska fakulteten vid Texasuniversitetet och vid andra utbildningsinstitutioner i Förenta staterna.
I have been a frequent visitor to the law school of the University of Texas and to other law schools in the United States.
cross-faculty collaborative graduate schools.

Context sentences for "fakultet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDoktorandrepresentant i Forskarutbildningsnämnden för filosofisk fakultet, Linköpings universitet 2007-2008.
Visiting fellow at St Chad’s College, University of Durham UK, October 2006 - March 2007.
SwedishDen påbörjade sin verksamhet 1967 och blev grunden till en filosofisk fakultet.
Units for of technology and medicine were established two years later, in 1969.

SwedishFrancine Benes laboratorium vid Harvards psykiatriska fakultet.
And I moved from my home state of Indiana to Boston, where I was working in the lab of Dr. Francine Benes, in the Harvard Department of Psychiatry.