"familj" English translation

SV

"familj" in English

volume_up
familj {comm. gen.}

SV familj
volume_up
{common gender}

familj (also: stam, släkt, börd, barn)
volume_up
family {noun}
När är i så fall en familj inte en familj, och vad exakt är då ett adopterat barn?
So when is a family not a family, and an adopted child is - well, what exactly?
Det finns inte en enda familj i Europa där inte minst en familjemedlem berörs.
There is not one family in Europe without at least one family member being affected.
Är de med sin familj skall detta tillämpas på hela familjen.
And if they are with their family, that family will enter the system.
volume_up
kin {noun}
familj (also: härstamning, förråd, stam, lager)
volume_up
stock {noun}
Sjukdomen innebär en svår belastning både för den drabbade och hans eller hennes familj, även i ekonomiskt hänseende.
This disease puts a great strain on both the sufferer and his or her family, also financially.

Synonyms (Swedish) for "familj":

familj
Swedish

Context sentences for "familj" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishBrians familj är inte ensam.
That is a fact, but no one has been prosecuted or held accountable for his death.
SwedishVid ratificeringen av Maastricht delade vissa stater ut fördraget till varje familj.
When Maastricht was ratified, some states distributed the Treaty to each household.
SwedishVet du inte att det finns människor, som Fides familj, som inte har någonting!"
And when I didn't finish my dinner my mother would say, "Finish your food!
SwedishOch som det står i Bibeln: om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå.
And as it says in the Bible: a house divided against itself cannot stand.
SwedishVi stöder ett fredligt mångetniskt Kosovo som integreras i EU:s familj.
We support a peaceful, multi-ethnic Kosovo integrated in the bosom of the EU.
SwedishDe är inte brottslingar utan de är fattiga, och de söker ett bättre liv för sin familj.
They are not criminals; they are poor people seeking a better life for their families.
SwedishVi är långt ifrån att uppnå vårt mål om förenligheten mellan arbete och familj.
It is, however, an unfortunate fact that our families are in crisis.
SwedishDetta är åldern då unga kvinnor borde ägna sig åt utbildning eller kanske bilda familj.
That is the time when young women ought to be in education or perhaps starting families.
SwedishVilka möjligheter har de att försörja sig och försörja sin familj?
What means is available to them to earn a living and support their families?
SwedishSkolgång för barnen i en medföljande familj är en annan viktig punkt.
Another very important matter is education for any accompanying children.
Swedish Genom vilka åtgärder försöker man inom EU förbättra möjligheterna att kombinera yrkesliv och familj?
 What measures are being taken in the EU to try and improve the work/life balance?
SwedishFörra veckan togs fem barn med särskilda behov från sin familj.
Mr President, I beg permission to raise a matter concerning human rights.
SwedishI bibeln står det: ”om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå”.
According to the Bible, a divided house will not stand.
SwedishDen enda familj det är värt att vara rädd om är den man föds i.
The only tribe worth belonging to is the one that you're born into.
SwedishJag hjälpte nyligen till att befria en medlem av hans familj.
There is something else I should like to mention in this connection.
SwedishI några länder axlar staten den extra börda det innebär att ha en familj med många barn.
There are some countries where the state takes the additional burden from the shoulders of large families.
SwedishMehdi Ghezalis familj har sedan 13 månader inte hört ifrån honom alls.
Like so many of these detainees, Mehdi Ghezali is young.
SwedishMan har dessutom gjort det omöjligt för somalierna att skicka pengar till behövande familj och släkt.
It has also been made impossible for Somalians to send money to needy families and relatives.
SwedishDet är nån i mitt hus med min familj, men det är inte jag.
Someone's in my house, eating my birthday cake and it's not me!
SwedishDet kan vara arbete, familj, att göra, läs senare, skämt, recept eller vilken kategori du vill.
You can also set labels to appear only when they contain unread messages (otherwise, they will be hidden).