"farm" English translation

SV

"farm" in English

volume_up
farm {comm. gen.}
EN
EN

"farm" in Swedish

SV farm
volume_up
{common gender}

farm (also: stor gård)
volume_up
spread {noun} [Amer.]

Synonyms (Swedish) for "farm":

farm
Swedish

Synonyms (English) for "farm":

farm

Context sentences for "farm" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDoktorandsektionens årsmöte avhölls vid Western Farm, Boden, den 28 april 2010.
The annual meeting took place on April 28, 2010, in Boden at Western Farm.
SwedishDet finns en farm en bit härifrån... och de kanske har en fin svinstia till er!
There is a farm up the road... and they have a nice pigsty for you!
SwedishKuba är ingen ” djurfarm ”, för att använda titeln på George Orwells bok, och det är inte heller Fidel Castros ” farm ”.
We have done so in relation to other countries and we want to continue doing so with Cuba.
SwedishDet kan den göra genom att bevilja en förlängning av programmet för hantering av jordbruksavfall (Farm Waste Management Scheme).
It can do this by granting an extension to the Farm Waste Management Scheme.
SwedishSå efterfrågan är uppenbar, men vilken är den rätta definitionen av " free range" , " farm laid" och " perchery eggs" ?
So demand is evident but what is the proper definition of free range or farm laid or perchery eggs?
SwedishSå efterfrågan är uppenbar, men vilken är den rätta definitionen av " free range ", " farm laid " och " perchery eggs "?
So demand is evident but what is the proper definition of free range or farm laid or perchery eggs?
SwedishKuba är ingen ”djurfarm”, för att använda titeln på George Orwells bok, och det är inte heller Fidel Castros ”farm”.
Cuba is not an ‘animal farm’, to use the title of a book by George Orwell, nor is it Fidel Castro’s ‘farm’.
SwedishVi växte upp på en farm i Moorhead, Minnesota
We were raised on a farm in Moorhead, Minnesota.
SwedishVi bör inte gripas av panik eller sprida panik varje gång en död vildfågel upphittas på en farm med viruskännetecken.
We should not panic or transmit panic every time there is a dead wild bird found on a farm with signs of the virus.
SwedishDet är uppenbart att Förenta staterna just nu med sin Farm bill agerar helt i strid med andan och innehållet i Dohaförklaringen.
It is clear that the USA, with its Farm Bill, is currently going completely against the spirit and the facts of Doha.
SwedishMotor Taxation Office Model Farm Road, Cork, County Cork Tel.: + 353 214 544 566; + 353 214 544 143 E-mail: motortax[a]corkcoco.ie
Motor Taxation Office Model Farm Road, Cork, County Cork Tel.: + 353 214 544 566; + 353 214 544 143 E-mail: motortax[a]corkcoco.ie
SwedishFöre detta Flesh Farm.
SwedishOm vi tittar på Amerika kan vi konstatera att the farm bill två år efter ikraftträdandet redan till vissa delar diskuteras på nytt.
After all, if we look at America, we find that two years after the farm bill came into force, discussions on parts of it have already been reopened.
SwedishI det avseendet är Europeiska unionen inte olik George Orwells Animal Farm, där alla djuren är jämlika men en del är mer jämlika än andra.
In this respect, the European Union is not unlike George Orwell's Animal Farm, where all animals are equal but some are more equal than others.
SwedishParlamentet företräder 500 miljoner européer i en union med 27 medlemsstater, och precis som på Orwells farm finns det inga som är mer jämlika än andra.
Parliament represents 500 million Europeans from a Union that has 27 Member States, and as on Orwell's farm, there are none more equal than others.
SwedishVi kommer att göra allt vi kan för att se till att informationen når farm där den saknas, så att spridningen av och deltagandet i programmet ökar.
On the question of information, we will take every effort to ensure that it reaches the places where it is lacking, to make the distribution of and participation in the programme more balanced.
SwedishJag vill att ni ska veta att det finns gårdar där ute -- som Bill Cainer på Squeachie Cove Farm i Tennessee - hans kor äter gräs och hans grisar rullar faktiskt i lera, precis som jag trodde.
I want you to know that there are farms out there -- like Bill Keener in Sequatchie Cove Farm in Tennessee -- whose cows do eat grass and whose pigs do roll in the mud, just like I thought.