"fastighetsmäklare" English translation

SV

"fastighetsmäklare" in English

SV

fastighetsmäklare {common gender}

volume_up
fastighetsmäklare
För några år sedan hade Kajsa De Bourg ingen aning om att hon skulle bli fastighetsmäklare.
A few years ago, Kajsa De Bourg had no idea that she would be an estate agent.
Och plötsligt var jag på telefonen med min börs- och fastighetsmäklare, när jag borde pratat med mina klienter.
And suddenly I was on the phone to my stockbroker and my real estate agent, when I should have been talking to my clients.
Det är ingen mening med att en fastighetsmäklare, när han inleder en affärsförbindelse med en kund, så att säga först måste be kunden styrka sin identitet.
It makes no sense for an estate agent to have to first have proof of a customer's identity before entering into business relations with him.
fastighetsmäklare
Och plötsligt var jag på telefonen med min börs- och fastighetsmäklare, när jag borde pratat med mina klienter.
And suddenly I was on the phone to my stockbroker and my real estate agent, when I should have been talking to my clients.