"fattig" English translation

SV

"fattig" in English

SV fattig
volume_up
{adjective}

1. general

fattig (also: trång, tom, ofruktbar, steril)
volume_up
barren {adj.}
fattig (also: medellös)
Det är nämligen mycket illa att detta onda drabbar just den fattiga befolkningen i Afrika.
For it is heart-rending to think that, of all peoples, it is the impoverished African people who are having to endure this affliction.
Man kommer inte att komma någonvart med utvecklingen av detta fattiga land om våldsamheterna får fortsätta oförminskat.
Nothing will come of the development of this impoverished country if it is possible for the acts of violence to continue unabated.
Under en tid arbetade jag själv som läkare i Guatemala, ett fattigt utvecklingsland, och jag kunde konstatera hur nödvändigt detta bistånd är.
I myself spent some time working as a doctor in Guatemala, an impoverished developing country, where I could see how necessary such aid is.
fattig (also: utblottad)
Plötsligt har man flera olika inkomstströmmar och fler arbetsmöjligheter för den fattige kaffeodlaren.
Suddenly, the indigent coffee planter has several different sources of income and more work opportunities.
Det är med andra ord EU: s snäva intressen som ska skyddas, inte de intressen som de fattiga komoriska fiskarna kan tänkas ha.
It is, in other words, the EU’ s narrow interests that are to be protected, rather than what might be thought of as the interests of the indigent Comoran fishermen.
Fru talman, det är bristen på globalisering och på delaktighet i den globala ekonomin som skapar fattiga människor, fattiga levnadsförhållanden och ovärdiga arbetsmiljöer.
It is the lack of globalisation and participation in the global economy that produces indigent people, poor living conditions and undignified working environments.
Afghanistan är ett av de fattigaste och mest behövande länderna i världen, och man fastställer ett mycket skrämmande prejudikat om biståndsarbetare angrips p.g.a. sin tro.
Afghanistan is one of the poorest and neediest nations in the world and it sets a very frightening precedent if aid workers are attacked because of their faith.
fattig
Nu står jag utan en cent, en fattig pensionär, men jag är lycklig för jag har haft ett roligt liv?.
Now I am penniless, a poor pensioner, but I am happy because I have enjoyed my life '.
Nu står jag utan en cent, en fattig pensionär, men jag är lycklig för jag har haft ett roligt liv?.
Now I am penniless, a poor pensioner, but I am happy because I have enjoyed my life'.

2. "fattig, stackars"

fattig (also: stackars, dålig, mager, förfallen)
volume_up
poor {adj.}
Det finns dock även andra konsekvenser av den där skillnaden mellan fattig och rik.
But this difference between rich and poor has other consequences as well.
Här råder stor fattigdom med enorma skillnader mellan rik och fattig.
There is great poverty with a huge gulf between rich and poor.
I fall du är fattig förlorar du möjligheten att bidra till stora delar av samhällslivet.
If you are poor, you lose the opportunity to contribute to large parts of civil society.

Synonyms (Swedish) for "fattig":

fattig

Context sentences for "fattig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAtt ha barn är i dag i många medlemsländer detsamma som att vara fattig.
Today, in many Member States, having children is equal to having poverty.
SwedishAtt leva utan att vara fattig eller bli socialt utslagen är en grundläggande mänsklig rättighet.
Being able to lead a life free from poverty and social exclusion is a fundamental human right.
SwedishDet känner inga geografiska eller kulturella gränser och skiljer inte mellan fattig och rik.
It knows no boundaries of geography, culture or wealth.
SwedishVar fjärde fattig familj i utvecklingsländerna har någon familjemedlem som lever med ett funktionshinder.
One in four families in poverty in developing countries has some member living with a disability.
SwedishNär vi ger stöd till jordbruket tar vi inte reda på om en viss jordbrukare är rik eller fattig.
Similarly, we hope for continuing availability of innovative measures as currently allowed under Article 6.
SwedishDet finns fortfarande stora områden där befolkningen är fattig.
There are still major areas of poverty.
SwedishJag har varit hög, blivit rånad, och varit fattig.
I've been high, I've been robbed, I've been broke.
SwedishDet är en dubbel tragedi att befolkningen i de båda länderna är fattig och att den får lida på så många olika sätt.
The double tragedy is that the population of the two countries is poverty-stricken and suffering in so many ways.
SwedishAtt vara fattig är inget att vara stolt över, men i detta fall skulle det vara en möjlighet att hjälpa våra fattigaste regioner.
In short, we should not use the funds, and particularly the ESF, to build new walls. The large city issue is universal.
SwedishKväveläckage från gruvor till vatten kan leda till en oönskad övergödning i en natur som normalt är fattig på näringsämnen.
Nitrogen leaching from mines to water can lead to an undesirable eutrophication of a nature which is normally low in nutrients.
SwedishLandet har fått en ny fattig klass.
SwedishDet stämmer ännu bättre, eftersom den äkta landsbygden är mycket rik kulturellt och miljömässigt sett, trots att den är fattig i ekonomisk mening.
It will be even more expensive to combat poverty and crime in the large conurbations if we drive the rural population into them too.
SwedishTill en allt äldre eller alltmer åldrande befolkning; till en befolkning som trots allt fortfarande är fattig; till en befolkning som tyvärr är allt mindre välutbildad?
You will thus have to adopt a bottom-up approach if you do not want this knowledge society to amount to little more than the pursuit of profits by a number of successful and necessary new firms.