"finna sig i" English translation

SV

"finna sig i" in English

volume_up
finna sig i {vb} [example]

SV finna sig i
volume_up
{verb}

1. general

finna sig i (also: ha, , lura, visa)
Man får finna sig i att bli behandlad på samma sätt som de andra.
You have to be treated in the same way as others.
Beslutsfattare och allehanda människor i nyckelpositioner fick finna sig i att leva med personskydd.
Decision makers and a variety of people in key positions had to learn to live with personal bodyguards.
Även domstolen måste finna sig i ett sådant veto.
The Court too has to accept this veto.
Can these two things be reconciled?
Det stöder min uppfattning att jag uppenbarligen inte är den ende som inte kan finna sig i denna majoritetsuppfattning.
It does, however, support my view that I am not, apparently, the only one who cannot agree with the majority opinion.

2. colloquial

finna sig i (also: ha, slita, nöta, bära)

3. "acceptera en situation"

finna sig i (also: acceptera, erkänna, anta, godkänna)
Från den här positionen kan jag endast hoppas att parterna kommer att finna sig i slutsatserna från Rambouillet.
My hope is simply that the parties will accept the conclusions of Rambouillet.
Även domstolen måste finna sig i ett sådant veto.
The Court too has to accept this veto.
Som resultat av Agenda 2000 fick jordbrukarna i Europa finna sig i ett inkomstbortfall på 5 miljarder euro.
As a result of Agenda 2000, European farmers had to accept a EUR 5 billion reduction in their income.

Similar translations for "finna sig i" in English

finna verb
sig pronoun
I noun
English
i preposition

Context sentences for "finna sig i" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMänniskor som bosätter sig här får uppmanas att finna sig i den rättsordningen.
People who come and live here can be asked to fit in with this legal order.
SwedishDet är inte acceptabelt att behöva finna sig i avbrott inom detta område.
Putting up with interruptions in this area is not acceptable.
SwedishDenna situation får den europeisk unionen inte längre finna sig i!
This situation cannot be tolerated by the European Union any longer.
SwedishJag delar den åsikt som några av er har, att farliga produkter måste finna sig i att begränsas.
I share the view of some of you that dangerous products ought to be subject to restrictions.
SwedishKrig är aldrig något oundvikligt som man bara har att finna sig i.
Mr President, Mr Solana, war is never something inevitable that one just has to resign oneself to.
SwedishJag förstår det helt enkelt inte, och jag ser inte detta som något parlamentet bör finna sig i stillatigande.
The third person to speak also says, ‘ That may well be so, but I ’ m right’.
SwedishKommissionen kan finna sig i första delen av ändringsförslaget.
The Commission can identify with the first part of the amendment.
SwedishEU kan inte finna sig i osäkra kläder eller leksaker.
The European Union cannot resign itself to unsafe clothing or unsafe toys.
SwedishDet kommer Europaparlamentet inte att finna sig i hur som helst.
The European Parliament will not simply let this pass.
SwedishSkulle parlamentet finna sig i att klausulen tillämpades ömsesidigt?
Would it agree to reciprocally apply this clause?
SwedishBeslutsfattare och allehanda människor i nyckelpositioner fick finna sig i att leva med personskydd.
Decision makers and a variety of people in key positions had to learn to live with personal bodyguards.
SwedishJag förstår det helt enkelt inte, och jag ser inte detta som något parlamentet bör finna sig i stillatigande.
I simply do not get it, and I do not see this as something that this House can take lying down.
SwedishEnligt min mening går det inte att tycka om vare sig globalisering eller översvämningar, än mindre finna sig i dem.
In my opinion, it is impossible to like either globalisation or floods, let alone put up with them.
SwedishMan får inte finna sig i att bli en ständig strykpojke som bara sväljer alla förolämpningar.
You cannot keep being a doormat for ever and putting up with such abuse.
SwedishKina och dess regering bör inse detta och finna sig i diskussionen.
SwedishNu måste dessa minoriteter finna sig i att fly.
Now these minorities must resign themselves to flight.
SwedishKommissionen tänker inte finna sig i denna situation och detsamma gäller de flesta parlamentsledamöterna vad jag förstår.
The European Commission and, I believe, most Members of this House will not tolerate this situation.
SwedishDet viktiga är dock budskapet att hela EU och parlamentet inte längre kommer att finna sig i dess våldshandlingar.
What is important, however, is the message that Europe as a whole and Parliament will no longer stand for its violence.
SwedishFiskeriutskottet kan finna sig i detta.
The Committee on Fisheries endorses this view.
SwedishGenom att finna sig i detta bekräftar dessvärre majoriteten att man accepterar en underordnad roll för Europaparlamentet.
By submitting to all this, the majority is unfortunately reserving a subordinate role for the European Parliament.