"finne" English translation

SV

"finne" in English

volume_up
finne {comm. gen.}
EN

"Finn" in Swedish

SV

finne {common gender}

volume_up
1. general
finne (also: kvissla)
2. medicine
finne (also: kvissla)
Vi ändrade ordet till "sociala sjukdomar" och då började folk komma till oss med acne och finnar, men ingen med könsjukdomar besökte oss längre.
We changed it to social diseases and people came along with acne and spots, but nobody came w
EN

Finn {noun}

volume_up
1. "from Finland"
Finn
We have FRONTEX, our external frontier protection agency, which is headed, incidentally, by a Finn.
Vi har Frontex, vår gränsförvaltningsbyrå, som råkar ledas av en finländare.
As a Finn, I can say it would not have prevented Linux being invented and developed.
Som finländare kan jag säga att det inte skulle ha hindrat Linux från att ha uppfunnits och utvecklats.
I would emphasise that I am speaking as a Finn and as a representative of the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party.
Jag vill betona att jag talar som finländare och som representant för ELDR-gruppen.

Synonyms (Swedish) for "finne":

finne

Context sentences for "finne" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNästa gång är det en finne, och honom kommer jag inte heller att behandla med silkesvantar.
Next time it will be a Finn, and I will not treat him with kid gloves any more than I do you.
SwedishOdla en till stor finne som den där bara.
Just grow another big zit like the one you got right there.
SwedishJoe börjar verkligen bli en stor finne i...
You know, that Joe's getting to be one big pain in my...
SwedishJag vill säga till er, kollegor, att vi nominerar såväl en finne som en annan ledamot som kvestorer för denna kammare.
I would say to you, colleagues, that we are nominating a Finn as well as another Member for a quaestorship in this House.
SwedishUtifrån vad Pasty sagt till stöd för små delegationer antar jag att han och hans grupp kommer att stödja att vår finne utses till kvestor.
I assume from what Mr Pasty has said in support of small delegations that he and his group will support our Finn for quaestorship.