"finstilt" English translation

SV

"finstilt" in English

SV

finstilt {neuter}

volume_up
Enligt dessa är det förbjudet att använda sig av finstilt text i ett dokument för att dölja den faktiska kostnaden för en tjänst.
They outlaw using the small print of any document to hide the true cost of a service.
Vi får faktiskt inte veta det i det finstilta som åtföljer dess beslut.
We are not actually told that in the small print which accompanies its decisions.
Allt annat vore helt oacceptabelt för oss, t.ex. att märkningen bara står finstilt på innehållsdeklarationen.
Anything else is quite unacceptable to us, such as if the identification were merely to be included in the small print of the contents list.

Context sentences for "finstilt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen precis som i Simon Busuttils fall stod det i finstilt text längst ned i brevet att han måste betala 1 000 euro per år.
In tiny print at the bottom of the letter, it said, as Mr Busuttil said earlier, that he had to pay EUR 1 000 a year.
SwedishJag tror att det skulle vara mycket bättre för alla parter att göra på det sättet än att ha ett oändligt antal sidor med finstilt text som ingen någonsin läser.
I think everybody would be far better off doing it like that than having pages and pages of small type that no one ever reads.