"fint" English translation

SV

"fint" in English

volume_up
fint {comm. gen.}
EN
SV

fint {common gender}

volume_up
1. sports
fint (also: sidokast)
2. other
fint (also: knep, list)
Så gick det till när en nejröst från parlamentet förvandlades till ett ja, efter en diskutabel rättslig fint från kommissionen.
That is how a ‘no’ vote from Parliament on the funding of the World Youth Days was transformed into a ‘yes’, following a questionable legal ruse by the Commission.

Synonyms (Swedish) for "fint":

fint

Context sentences for "fint" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEnligt min åsikt har de båda under en lång period utfört ett mycket fint arbete.
In my opinion, they have both done a splendid piece of work over a long period.
SwedishDet är fint att kommissionen har gått in för att organisera ett temaår för idrott.
It is excellent that the Commission should have begun to organise a Year of Sport.
Swedish– Luleå är ett fint ställe att bo på och universitet har en bra forskningsmiljö.
– Luleå is a nice place to live in and the university has strong research.
SwedishVi säkrar fri konkurrens och billiga varor och det är mycket fint och bra.
We ensure free competition and cheap goods, and that is all very well and good.
SwedishEtt stort tack till föredraganden för ett verkligt fint arbete.
Mr President, may I thank the rapporteur very much for a really good piece of work.
SwedishJag vill börja med att tacka Mathieu Grosch för ett fint resultat.
Mr President, I wish to begin by congratulating Mr Grosch on a good result.
SwedishDet är alltid fint att vara den sista som frågar under denna frågestund.
Mr President, it is always good to put the final question at question time.
SwedishÄnnu en gång, gratulationer till alla tre parter som har lyckats fint här.
Once again, congratulations to all three parties that have succeeded here.
SwedishJag vet att vi har blivit rika, men vi försöker vara som fint folk.
We came into a few bucks but we're phoneys, we're trying to act like big shots.
SwedishLyssna, min pappa berättade för mig... om ett litet fint pensionat i Venedig.
Listen, my dad told me... about this nice little pensione in Venice.
SwedishDet är fint att så många kvinnor vill göra det i småföretagssektorn.
It is wonderful that so many women want to do that in the area of very small firms.
SwedishDet var ett mycket fint exempel på den europeiska andan och dess kompromisskultur.
It was an illustration of the European spirit and of its culture of compromise at its finest.
SwedishYtterligare en kommentar om finansiering: enligt min mening är modulering inte ett fint ord.
One more comment on financing: in my opinion, modulation is not a nice word.
SwedishDet är ett fint löfte, men tyvärr gäller det inte för Nederländerna.
This is an excellent pledge, but unfortunately, it does not apply to the Netherlands.
SwedishTack herr Haarder för ett i grunden mycket fint arbete.
Madam President, thanks are due to Mr Haarder for a basically splendid piece of work.
SwedishDet är fint att befinna sig i skymning och inte alltid i solsken eller artificiellt ljus.
It is great to live in semi-darkness and not always in the sunshine, in artificial light.
SwedishFörst vill jag tacka föredraganden för ett fint betänkande.
Madam President, firstly I would like to thank the rapporteurs for their excellent reports.
SwedishJag hade ett bra jobb, ett fint kontor, en härlig familj och ett fint hus.
Yes, I have this great Job and this great office and this great family and this great house --
SwedishJag vill tacka Liikanen för ett i alla stycken mycket positivt och fint svar.
I would like to thank Mr Liikanen for what was in all respects a very positive and excellent reply.
SwedishMen det är fint att vi har ett nationellt stödprogram och att kommissionen tillåter det.
However, it is good that we have a national aid programme and that the Commission allows this.