"fixa" English translation

SV

"fixa" in English

SV

fixa [fixade|har fixat] {verb}

volume_up
1. general
Vi är naturligtvis inte så naiva att vi tror att marknaden helt av sig själv kommer att fixa saken.
Certainly we are not so naive as to believe that the unregulated play of the market will do the trick.
Ja... jag tror inte att...... de kan fixa in oss på ett femstjärnigt hotell.
Uh, I don't think they're going to get us into a five-star hotel.
You can do public executions?
Jag kan fixa det ikväll, så ni kommer iväg imorgon bitti.
Fix it tongight, probably have you on the road by the morning.
Är det ett litet problem, som jag kan fixa?
Is it a minor problem, with something simple I can fix?
För faktiskt så vet vi hur vi skall fixa detta mycket enkelt.
Because actually we know how to fix it very simply.
Brothers gonna work it out.
Let 'em work it out!
Vi har ett antal sätt som vi verkligen kan fixa kycklingen- Eftersom evolutionen fungerar, har vi faktiskt några evolutionära verktyg.
So we have a number of ways that we actually can fix the chicken. ~~~ Because evolution works, we actually have some evolutionary tools.
Go rustle up a new snake.
2. colloquial
fixa (also: greja)
Slå dig ner och fixa, till skrivbordet.
Why don't you settle in, organize your desk?
fixa (also: skaffa fram)
volume_up
to scare up {vb} [Amer.] [coll.]

Context sentences for "fixa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHör du, kan du fixa adresserna...... till de här telefonnumren, så är du snäll?
Look, can you get me the addresses on these speed-dial phone numbers, please?
SwedishKom över det och sluta tvinga era dumma fixa idéer på resten av Europaparlamentet!
Get over it and stop imposing your stupid obsessions on the rest of the European Parliament!
SwedishKom över det och sluta tvinga era dumma fixa idéer på resten av Europaparlamentet!
There has been no high-level contact between the governments of the EU and Cuba for over a year.
SwedishJag var på väg tillsammans med kvartermästaren att fixa mer kaffe till mig och grabbarna
I was on the rise... with the quartermaster, workin ' on more coffee for me and my buddies.
SwedishJa... jag tror inte att...... de kan fixa in oss på ett femstjärnigt hotell.
Uh, I don't think they're going to get us into a five-star hotel.
SwedishDe kommer att släppa ut mig från sjukhuset snart, så fixa smörgåsar.
They're supposed to let me out of this hospital room soon, so get some sandwiches ready.
SwedishVi kan också fråga oss om de kategorier vi använder är fixa eller om de förändras över tid.
“We can also ask ourselves if the categories we use are fixed or if they change over time.
SwedishJag bestämde mig för att fixa något som kunde liva upp en morgon så mycket som möjligt.
So I decided to try and stage something that could make it as happy as possible for one morning.
SwedishDet finns ett lätt sätt att fixa det: öppna upp dörrarna så ser vi vad som händer.
There is an easy way of remedying the situation: open the doors so that we can see what is happening.
SwedishHan har diplom från både Harvard och Berkeley, så det kan han nog fixa.
For the last six months, he's gone to Harvard and Berkeley.
SwedishOm jag inte får den här grabben imorgon, kommer Terry att fixa han.
If I don't close this kid tomorrow, Terry's gonna sign him.
SwedishSå vi kan använda dessa smarta biomaterial men endast ungefär i en centimeter för att fixa dessa hål.
So, we can use these smart biomaterials but only for about one centimeter to bridge those gaps.
SwedishJag har alltid sagt att jag skulle fixa bussbiljett åt dig.
I always said I' ll take you to the bus, I' ll take it, you know
SwedishOm vi skall fixa detta måste vi ha en dabbat med Lewis.
lf we want a real shot at this thing, we got to get Lewis to debate.
SwedishDet finns många sätt att fixa en fin, slät finish.
Now there's a lot of ways to fill and get yourself a nice smooth finish.
SwedishNästa person säger, "Fixa till artikeln" En annan säger, "Den finns på IMDB.
Somebody says, "I've found it on IMDB.
SwedishTror du inte att jag kan fixa ett hus på stranden åt dig?
So what? you think I can't get you a house on beach?
SwedishVar min vän och fixa tillbaka min jävla bil... eller så bär jag ut dig härifrån i den där jävla hatten.
Well, be my friend and get my fucking car back... or I'll have to carry you out of here inside that fucking hat.
SwedishJa, jag förstår allt det där, men fixa honom åt mig.
Yes, I understand all that, but just get him for me.
SwedishKan du fixa lite svalka också när du ändå håller på?
Can you throw in a little breeze while you're at it?