"floskler" English translation

SV

"floskler" in English

EN

SV floskler
volume_up
{plural}

floskler (also: strunt, prat)
volume_up
bunkum {noun}

Context sentences for "floskler" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJosé Manuel Barroso, alla dessa floskler leder ingen vart, vi kommer inte vidare.
Mr Barroso, I believe that we will not make any progress, we will not move any further forwards, with all this waffle.
SwedishOch med skenheliga floskler vinns inget förtroende, varken hos vår partner Turkiet eller hos våra egna medborgare.
No trust is to be gained by means of hypocritical set phrases, either in Turkey as our partner, or with our citizens at home.
SwedishMin grupp vill inte bara skriva in det i detta ramprogram med allmänna floskler, utan konkretisera och finansiera det.
My group does not want to write this into the framework programme with just so many empty words, but rather give it a concrete shape and fund it properly.
SwedishJag gratulerar er till hyckleri, lögner och floskler på olympisk nivå.
on behalf of the Verts/ALE Group. - (FR) Mr President, Mr President-in-Office, congratulations on making hypocrisy, lies and cant into an Olympic event.
SwedishEU är en rent ekonomisk gemenskap, och de mest missgynnade i samhället får hålla tillgodo med småsmulor och floskler.
The EU is showing its true colours here as a purely economic community that fobs off the socially disadvantaged with peanuts and empty words.
SwedishMen rent innehållsmässigt är det inte ofta - det vill jag tydligt påpeka - det leder fram till så mycket, för ofta besvaras våra frågor med en rad floskler!
But in terms of substance - and let me make this very clear - we are usually sold short, because our questions often receive extremely flowery answers.
SwedishDen brittiska vice premiärministern har varit här denna vecka, så det är rätt tid för ett betänkande som kretsar kring hans två favoritämnen – regionalism och floskler.
Mr President, the British Deputy Prime Minister has been here this week, so it is timely to have a report centred on two of his pet subjects: regionalism and gobbledegook.
Swedish Varför gömmer sig EU med sin förmenta värdegemenskap mellan demokratiska stater bakom diplomatiska floskler i stället för att otvetydigt fördöma förbudet mot DTP som en godtycklig handling?
 Why is the EU, as a supposedly value-based community of democratic states, diplomatically tiptoeing round the issue, instead of unequivocally denouncing the ban as an act of despotism?

Other dictionary words