"flott" English translation

SV

"flott" in English

EN
EN

SV flott
volume_up
{neuter}

flott (also: fett, ister, talg)
volume_up
grease {noun}

Synonyms (Swedish) for "flott":

flott

Context sentences for "flott" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi har ett flott namn på det här, vi kallar det "Quorum Sensing".
We have a fancy name for this: we call it quorum sensing.
SwedishVi har nämligen byggt en stor flott förbindelse, Stora Bält-förbindelsen, som vi är mycket stolta över.
Because we have built a large, impressive link, the Storebæltsforbindelsen, and we are very proud of this.
SwedishJag vet inte, om det är en osedvanligt flott gest mot Danmark, att man ger det dubbla.
I do not know whether this was an uncharacteristically generous gesture towards Denmark that we should have been given double the amount.
SwedishVi har här låtit bygga ett flott hus, parlamentets byggnad, och här har man också satt upp gränser för rökarnas områden och icke-rökarnas områden.
We have had a splendid building constructed here, the Parliament building, with smoking and non-smoking areas clearly demarcated.
SwedishJag tackar först och främst föredraganden för det goda arbetet och därefter rådet som i varje fall drog fartyget flott i Nice.
I should first of all like to thank the rapporteur for the sound work and also the Council which, in any case, managed to pull the debate back on track in Nice.
SwedishDen belgiska staten har länge velat genomföra direktivet, men för att införlivandet av direktivet skall kunna ske på ett flott sätt måste först grundlagen ändras.
The Belgian government has long been wanting to implement the directive but in order for the directive to take effect smoothly the constitution must first be changed.