"fordran" English translation

SV

"fordran" in English

volume_up
fordran {comm. gen.}

SV fordran
volume_up
{common gender}

1. general

fordran (also: krav, telefonsamtal, rop, läte)
volume_up
call {noun}
Jag vill påstå att fordran som riktas mot Jemen att man inte ska tillämpa dödsstraff mot ungdomsbrottslingar är ett exempel på EU:s karakteristiska minimalistiska inställning.
I would like to say that the call for Yemen not to carry out the death sentence on juveniles is an example of the European Union's characteristic minimalist approach.
fordran (also: krav, begäran, påstående, rätt)
volume_up
claim {noun}
Beräkningen av det belopp som ska beläggas med kvarstad ska grundas på borgenärens fordran.
The sum to be attached should be calculated on the basis of the creditor's claim.
Det handlar bara om att preliminärt säkra en fordringsägares fordran, inte om att slutgiltigt reglera den.
It is simply a case of provisionally securing a creditor's claim, not of finally settling it.
Borgenären måste inte endast trovärdigt och summariskt visa att han har en fordran utan också att han löper en risk.
The creditor must not only demonstrate credibly and summarily that he has a claim but must also demonstrate the risk.
fordran (also: krav, behov, anspråk)

2. business

fordran
fordran (also: avrop, yrkande, anfordran)
volume_up
call {noun}
Jag vill påstå att fordran som riktas mot Jemen att man inte ska tillämpa dödsstraff mot ungdomsbrottslingar är ett exempel på EU:s karakteristiska minimalistiska inställning.
I would like to say that the call for Yemen not to carry out the death sentence on juveniles is an example of the European Union's characteristic minimalist approach.
volume_up
claim {noun}
Beräkningen av det belopp som ska beläggas med kvarstad ska grundas på borgenärens fordran.
The sum to be attached should be calculated on the basis of the creditor's claim.
Det handlar bara om att preliminärt säkra en fordringsägares fordran, inte om att slutgiltigt reglera den.
It is simply a case of provisionally securing a creditor's claim, not of finally settling it.
Borgenären måste inte endast trovärdigt och summariskt visa att han har en fordran utan också att han löper en risk.
The creditor must not only demonstrate credibly and summarily that he has a claim but must also demonstrate the risk.
fordran
volume_up
credit {noun}
    Europeiska centralbanken skall kreditera varje nationell centralbank med en fordran som motsvarar dess bidrag.
Each national central bank shall be credited by the European Central Bank with a claim equivalent to its contribution.
fordran

3. "bestämd form"

fordran (also: krav, anspråk, begäran, efterfrågan)
volume_up
demand {noun}
Vi har disciplinerat oss och stannat vid det stora ramverket av en institutionell fordran.
We have imposed a discipline upon ourselves and remained within the broad framework of what has been demanded in terms of institutional changes.

4. business: "bestämd form"

fordran (also: yrkande, anfordran, anspråk)
volume_up
demand {noun}
Vi har disciplinerat oss och stannat vid det stora ramverket av en institutionell fordran.
We have imposed a discipline upon ourselves and remained within the broad framework of what has been demanded in terms of institutional changes.

Synonyms (Swedish) for "fordran":

fordran

Context sentences for "fordran" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är min fordran på det tyska ordförandeskapet.
That is my plea to the German Presidency of the Council.
SwedishI vissa fall är den summa som krävs för att betala jurister och täcka administrativa kostnader större än den enskildes fordran.
In some cases, money spent on lawyers and administrative costs exceeds the amount owed to the individual.
SwedishOavsett i vilket land en fordran uppstår så skall de alltid behandlas i det land där bolaget är etablerat.
Irrespective of the country in which claims originate, the claims are always dealt with in the country of the registered office.
SwedishVi har disciplinerat oss och stannat vid det stora ramverket av en institutionell fordran.
We have imposed a discipline upon ourselves and remained within the broad framework of what has been demanded in terms of institutional changes.
SwedishDet andra ändringsförslaget gäller förslaget om de kriterier som skall beaktas vid ett eventuellt avstående från rätten att kräva in en fastslagen fordran.
The second amendment concerns the proposal on the criteria to be taken into account in the event of a waiver of recovery of an established debt.
SwedishVi tror också på att lägga till licensieringen av inkassoföretag som är ett viktigt och billigare alternativ till advokater när det gäller att driva in en fordran.
We also believe in adding the licensing of debt collecting companies who are an important and cheaper alternative to lawyers as a means of recovering debt.