"formalia" English translation

SV

"formalia" in English

SV

formalia {plural}

volume_up
Däremot är det meningsfullt att framföra kravet på en förenkling av administrativa formalia för arbetsgivaren.
The call for simplification of administrative formalities for employers, on the other hand, makes good sense.
Alla formalia måste uppfyllas och en leverantör måste kunna uppfylla det som utlovats i offerten.
All formalities must be satisfied and a supplier must be able to fulfil what has been promised in the tender.
Hur kan annars medborgarna tro på parollen " Citizens first " om de folkvaldas yttranden behandlas som ren formalia.
How will our people have faith in the slogan 'Citizens first ' if the opinions of elected members are treated as pure formalities?

Context sentences for "formalia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI Cancún ska vi inte käbbla om formalia.
When we get to Cancún, let us not be distracted by arguments about form.