"formalitet" English translation

SV

"formalitet" in English

volume_up
formalitet {comm. gen.}
SV

formalitet {common gender}

volume_up
formalitet
Avslutningsvis vill jag påminna Manisco om att rättvisan inte är en formalitet.
I would like to end by reminding Mr Manisco that the law is not a protocol formality.
Jag anser att detta bara är en formalitet och sannerligen inte någon viktig fråga.
I think this is just a formality and certainly not a question of any substance.
Allt detta luktar dålig planering, och det är nu bara en formalitet enligt min mening.
This all smacks of bad planning, and it is now a formality, in my opinion.

Context sentences for "formalitet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är synd att parlamentet inte hördes i förväg som en ren formalitet.
It is a pity that Parliament was not consulted in advance as a matter of course.
SwedishDet handlar inte heller om en formalitet, det handlar inte heller om att vi vill erkännas.
And it is not just a matter of form either, nor of our wish for recognition.
SwedishI princip är justeringen av lönerna en enkel formalitet, en ren rutinsak.
This might appear to be a minor issue, almost a routine matter.
SwedishInstrumentet får alltså inte ses som en besvärlig formalitet.
It helps to combine economic and environmental considerations effectively.
SwedishOm inte detta sker är demokratin bara en formalitet.
If that does not happen democracy will be distorted.
SwedishI det nya Europa borde man inte betrakta folkets godkännande som en automatisk formalitet.
It is important that we do not, in this new Europe, think that the approval of the people is something that we obtain automatically.
SwedishVi hoppas att det blir så, och detta är den uppmaning som vi riktar till våra regeringar, inte bara som en ren formalitet.
That is what we hope for and is the cordial message that we are sending our governments, even if it goes against their interests.
SwedishDetta är inte bara en formalitet, och det blir en konkret fråga när lagarna i de länder som ansökt om medlemskap strider mot dessa principer.
I hope that they will be capable and that they will prove it by completing preparations for European integration.
SwedishDet får inte bara vara en formalitet, utan en åtgärd som innefattar alla berörda, särskilt parlamentets organ och arbetsmarknadens parter.
By the autumn, the Member States will have translated these guidelines into coherent national programmes promoting growth and employment.
SwedishFör kortare vistelser än tre månader är innehav av giltig legitimation eller giltigt pass den enda formalitet som får åläggas en EU-medborgare.
For stays of less than three months, the only requirement on Union citizens is that they possess a valid identity document or passport.
SwedishMina gratulationer är inte bara en formalitet, eftersom det stod klart redan i första början av den debatt vi deltog i hur svårt det är att hantera en sådan känslig fråga.
Thirdly, we often talk about the need to reconcile family life and working life, but what is to become of this if we permit long working periods?
SwedishDetta är en formalitet, och vi vill att alla ouppklarade frågor som sammanhänger med den skall vara uppklarade fram till den 1 maj 2004.
First of all, we want to find a common understanding with Russia on the approach to creating the common spaces, stressing the strategic nature of relations between Europe and Russia.
SwedishAtt behöva utarbeta ett interimsbetänkande som en formalitet är något av en distraktion, även om vi naturligtvis vill hålla våra kolleger informerade om var vi står.
Having to produce an interim report as a matter of form is something of a distraction, although of course we like to keep our colleagues informed as to where we are.