"fortfara" English translation

SV

"fortfara" in English

SV fortfara
volume_up
[fortfor|har fortfarit] {verb}

Enligt vår uppfattning kan denna betalningsmekanism absolut inte få fortfara till 2013 i denna mycket ogenomblickbara form.
In our view, it is unacceptable for these payments to continue as they are and in a very non-transparent form until 2013.
I stort sett delar vi uppfattningen att programmen har varit verkningsfulla och att de fortfarande behövs för gemenskapens samordning och utvärdering av dessa allmänna företeelser.
These programmes can be generally felt to have been effective and Community coordination and evaluation of these two general phenomena continue to be necessary.
Men allt detta är i realiteten bara retorik när vi tittar på de nationella, regionala och lokala hinder som fortfarande står i vägen för en sann europeisk inre marknad.
But all this, in effect, is so much rhetoric when we look at the national, regional and local obstacles which continue to block the operation of a true European single market.

Synonyms (Swedish) for "fortfara":

fortfara