"fortplanta" English translation

SV

"fortplanta" in English

SV fortplanta
volume_up
{verb}

1. general

fortplanta (also: sprida ut, propagera)

2. biology

fortplanta
Ett virus kan bara fortplanta sig inuti en levande värdcell.
A virus can only reproduce itself within a living host cell.
. ~~~ Vi är djur som är gjorda för att fortplanta oss.
So I don't think, honestly, we're an animal that was built to be happy; we are an animal that was built to reproduce.
Det är svårt att föreställa sig en mer ohållbar utveckling än en utveckling som leder till att vår förmåga att fortplanta oss försämras.
It is difficult to imagine a more unsustainable trend than one that would lead to deterioration in our capacity to reproduce.

Synonyms (Swedish) for "fortplanta":

fortplanta

Context sentences for "fortplanta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI Norden finns också insekter som behöver brinnande myrstackar för att kunna fortplanta sig.
In the Nordic countries, there are also insects which need burning ant hills in order to breed.
SwedishDet ljud med hög decibel och låg frekvens som radarn producerar kan fortplanta sig tusentals kilometer i havet.
The high-decibel and low-frequency sound of the radar can travel thousands of kilometres in the sea.
SwedishOch jag har också kommit att tycka att det är ett av tre i grunden olika hjärnsystem som har utvecklats för att para och fortplanta sig.
And I've also come to think that it's one of three basically different brain systems that evolved from mating and reproduction.
SwedishVild Atlantlax som kan fortplanta sig fångas av fiskare med drivnät när laxarna försöker ta sig fram till de floder som är deras naturliga hemvist.
Wild Atlantic breeding stock salmon are being intercepted by driftnet fishermen as the salmon try to make their way to their natural habitat rivers.
SwedishDet tjugonde århundradet, och i synnerhet åren efter andra världskriget, fyllde inte mänskligheten med särskilt stor optimism och längtan efter att fortplanta sig.
The 20th century, and especially the years following World War II, did not fill mankind with particular optimism and a desire for procreation.
SwedishDenna mening kan kortfattat beskriva den sorgliga verkligheten i en tid när drygt en miljon romer förtrycktes och fråntogs alla sina rättigheter, däribland rätten att fortplanta sig.
This phrase can be used to sum up the sad reality of a time when more than a million Roma were oppressed and deprived of any freedoms, including freedom to procreate.