"fot" English translation

SV

"fot" in English

volume_up
fot {comm. gen.}
EN

"foot" in Swedish

SV fot
volume_up
{common gender}

1. general

fot (also: fotfolk)
volume_up
foot {noun}
Eftersom jag har en bruten fot var jag rädd för att inte kunna formulera mig muntligt.
I was concerned in case my fractured foot prevented me from speaking.
Du vet, vi ska ha en plan fot, så att vi inte ska halka på språngbrädan."
You know, we're supposed to have a planar foot, so we can't get off on the springboard."
I bästa fall har de en fot på gaspedalen och en på bromsen.
At best they have one foot on the accelerator and one on the brakes.
fot (also: botten, djup, skrov, sänka)
volume_up
bottom {noun}
Det är som myten om Sisyfos, vi måste fortsätta att rulla upp stenblocket från bergets fot och upp till toppen, trots alla motgångar.
Rather as in the myth of Sisyphus, we should continue rolling the stone from the bottom of the mountain to the top, despite all events to the contrary.
fot (also: form, matris, tärning, sockel)
volume_up
die {noun}
Det som står klart nu är att de skyldiga till morden på Rafiq Hariri och de 14 libanesiska medborgare som dog i attacken fortfarande är på fri fot.
What is clear right now is that the murderers of Rafik Hariri and of the 14 Lebanese citizens who died in the attack are still at large.
fot (also: klack, slut, häl, sista del)
volume_up
heel {noun}
fot (also: etapp, lägg, ben, lårstycke)
volume_up
leg {noun}
fot (also: blad, block, dyna, kudde)
volume_up
pad {noun}
fot (also: sockel, plint)
volume_up
plinth {noun}

2. "av t.ex. ett hus"

fot (also: grund, botten, sockel, mål)
volume_up
base {noun}
När jag säger till, springer du av bara helvete till foten av skorstenen.
Now, when I tell you to go, you run like hell straight to the base of this chimney!
Det kommer också att finnas en kyrka belägen vid dess fot, där bröllop, dop och religiösa gudstjänster kommer att hållas för att uppmärksamma de stora kristna högtiderna.
It will also have a church at its base where weddings, christenings and religious services to mark the great Christian feasts will be celebrated.

3. "på vinglas och svamp"

fot
volume_up
stem {noun} (wine glass or mushroom)

4. zoology

Context sentences for "fot" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHan har blivit anklagad för mycket svåra brott och fortsätter att vara på fri fot.
In other words, the agenda would now continue with the debate about Croatia.
SwedishFörst när vi befinner oss på jämlik fot kommer vi att kunna nå en överenskommelse.
Only when we are on an equal footing will we be able to reach an agreement.
SwedishDen tråkiga anledningen är att väldigt många krigsförbrytare ännu är på fri fot.
The sad aspect is that there are very many war criminals still at large.
SwedishVi måste utbyta information på jämställd fot och på grundval av ömsesidigt förtroende.
We must exchange information on an equal footing and on the basis of mutual trust.
SwedishJag kan på stående fot nämna arbetskontrakt, catering och transporttjänster.
I could name, off the top of my head, works contracts, catering and transport services.
SwedishDessa projekt är storskaliga omformbara robotar -- 8 fot, 12 fot långa proteiner.
So these projects are large-scale reconfigurable robots -- 8 ft., 12 ft. ~~~ long proteins.
SwedishEtt årtionde har förflutit, men de som gav order om massakern är fortfarande på fri fot.
The massacre in Srebrenica, Bosnia, ten years ago should never be forgotten.
SwedishOch som typiskt för Nordens bombsikte, missade faktiskt bomben målet med 800 fot.
And as was typical with the Norden bombsight, the bomb actually missed its target by 800 ft.
SwedishVill vi ha en europeisk domare som försatte en fyrfaldig barnamördare på fri fot?
Do we want a European judge who set free a quadruple child murderer?
SwedishFör första gången står parlamentet på jämlik fot med rådet i dessa frågor.
For the first time, Parliament is on an equal footing with the Council on these matters.
SwedishDessa fem kubanska patrioter måste försättas på fri fot och domarna mot dem måste upphävas.
These five Cuban patriots must be released and their convictions overturned.
SwedishMest oroande är att majoriteten av förövarna fortfarande är på fri fot.
Most unsettling is that the majority of the perpetrators remain at large.
SwedishHan har blivit anklagad för mycket svåra brott och fortsätter att vara på fri fot.
He has been indicted for very serious crimes and remains at large.
SwedishEtt årtionde har förflutit, men de som gav order om massakern är fortfarande på fri fot.
A decade later and still the men who ordered the massacre are at large.
SwedishAnsträngningarna bör förstärkas tills ingen av de anklagade personerna längre är på fri fot.
Efforts should be reinforced until none of the remaining indictees is still at large.
SwedishAkin Birdal var just då på fri fot på grund av " ohälsa ", som det hette.
Akin Birdal was free at just that particular time because of what was termed 'ill health '.
SwedishJag kan inte på stående fot säga att det finns medel avsedda för medelklassen.
I cannot say offhand that there are funds for the middle class.
SwedishOsvaldo själv är på fri fot och hans familj trakasseras dagligen.
Osvaldo himself is at liberty, and his family is harassed on a daily basis.
SwedishJag är bekymrad över att man i det andra lägret så snabbt bytte fot.
I am concerned that people change tack so quickly in the second reading.
Swedish(DA) Jag kan inte på stående fot säga att det finns medel avsedda för medelklassen.
I cannot say offhand that there are funds for the middle class.