"fotografi" English translation

SV

"fotografi" in English

volume_up
fotografi {comm. gen.}

SV fotografi
volume_up
{neuter}

fotografi (also: foto)
Prognosen är ett fotografi av ett givet ögonblick och inte ett föregripande av en övergångsbedömning.
Predictions are a photograph at a given moment and not an anticipation of the entrance examination.
Ansel Adams sa, och jag kommer inte att hålla med honom nu, "Du tar inte ett fotografi, du skapar det."
Ansel Adams said, and I'm going to disagree with him, "You don't take a photograph, you make it."
Det fotografiet blev det sista innan aggressionen mot Irak genomfördes.
The last group photograph before the attack on Iraq was taken there.
fotografi (also: bild, kort, foto)
volume_up
photo {noun}
När du lägger upp ett fotografi sparas det i ett album på Picasa webbalbum.
When you upload a photo, it's saved as a photo in an album of your choice in Picasa Web Albums.
Jag skickar gärna ett fotografi i pdf-format eller via e-post till dem.
I will be happy to send them a photo by PDF or e-mail.
Alla som vill ha ett fotografi av mig kan få det.
Anyone who would like to have a photo of me is welcome to have it.
fotografi
volume_up
picture {noun} [coll.] (photograph)
Det här var en del av en utmaning att ta ett fotografi varje dag i en månad.
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
Hon tog hand om bilderna, jag samlade på fotografier som jag tyckte sa mycket.
She took care of pictures, because I was a big collector of snapshot photography that I believed said a lot.
Ett välkänt fotografi; många anser att det är bilden som räddade 1968, som var ett turbulent år -- studentupproren i Paris, Vietnamkriget var i full färd.
A famous picture; many people have said that it's the picture that saved 1968, which was a turbulent year -- the student riots in Paris, the height of the Vietnam War.
fotografi (also: vy, åsikt, synpunkt, uppfattning)
volume_up
view {noun}

Synonyms (Swedish) for "fotografi":

fotografi

Context sentences for "fotografi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi kan inte bara uppehålla oss vid ett fotografi av dagssituationen.
We must consider what happened in the past which was the cause of all this.
SwedishKort därefter upptäcktes det att detta montage var baserat på ett fotografi av en spansk medborgare.
‘Rewards for Justice’ is a programme run by the US State Department’s Bureau of Diplomatic Security.
SwedishJag förespråkar nu ett dokument som gör det möjligt att sätta in ett fotografi men som lämnar valet fritt att införa fingeravtryck eller inte.
Necessary safeguards must be put in place, in order to ensure full compliance with the data protection directive.
SwedishJag skulle vilja ställa en helt kort fråga till kommissionären angående hans formulering, som verkligen slog mig och som roar mig mycket, nämligen "ett ambitiöst fotografi".
Madam President, I have a very small question for the Commissioner about the expression he came up with, which I found quite remarkable and highly amusing.
SwedishIntellektuellt skapande är helt enkelt nödvändigt för vår ekonomis framtid, men det är också livsluften för vårt samhälle, vare sig det gäller musik, film, fotografi, böcker eller mjukvaror.
Quite simply, intellectual creation is vital to the future of our economy but it is also the lifeblood of our society, be it music, film, photographs, books or software.