"fotosyntes" English translation

SV

"fotosyntes" in English

volume_up
fotosyntes {comm. gen.}

SV fotosyntes
volume_up
{common gender}

fotosyntes
Därför sker ingen fotosyntes i djuphavet.
And for that reason, you do not have photosynthesis in the deep sea.
I miljön måste hänsyn tas till effekterna på fotosyntesen.
In the environment, account is to be taken of effects upon photosynthesis.
Och där det inte sker någon fotosyntes- -finns inget växtliv, och som resultat av det- -finns det knappt något djurliv i den här världen.
And with the absence of photosynthesis you have no plant life, and as a result, you have very little animal life living in this underworld.