"främjare" English translation

SV

"främjare" in English

volume_up
främjare {comm. gen.}

SV främjare
volume_up
{common gender}

Som bäst skulle rådet kunna ha en beslutande roll som främjare av mänskliga rättigheter och demokrati.
The Council at its best could have a decisive role as a promoter of human rights and democracy.
Musik och film är kraftfulla främjare av bättre förståelse mellan människor och av europeiska värderingar.
Music and film are powerful promoters of better understanding between people and of European values.
Främjare av turism i utvecklingsländerna har därför tillgång till alla instrument för stöd till den privata sektorn.
Tourist promoters in the developing countries therefore have all the instruments for aid to the private sector available to them.
främjare (also: gynnare, uppmuntrande person)
främjare (also: sponsor, fadder, garant, beskyddare)
Jag uppmanar Grekland att vara en sann, rättvis och vidsynt ledare för, en mentor åt och en främjare av Balkan.
I invite Greece to be a true, fair and broad-minded leader, a mentor and a sponsor of the Balkans.

Context sentences for "främjare" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMusik och film är kraftfulla främjare av bättre förståelse mellan människor och av europeiska värderingar.
Music and film are powerful promoters of better understanding between people and of European values.
SwedishFrämjare av turism i utvecklingsländerna har därför tillgång till alla instrument för stöd till den privata sektorn.
Tourist promoters in the developing countries therefore have all the instruments for aid to the private sector available to them.
SwedishKommissionen samordnar noga alla eventuella åtgärder tillsammans med Norge, i egenskap av främjare av fredsprocessen, och tillsammans med andra medverkande länder.
The Commission is closely coordinating any action with Norway, as facilitator of the peace process, and with other co-chair countries.
SwedishJag anser att detta är en lovande väg som erbjuder möjligheter att göra invandrare till främjare av utveckling för solidaritet och ömsesidig hjälp.
I believe that this is a promising route which has the potential to turn migrants into agents of development, in the name of solidarity and mutual aid.
SwedishOrganisationernas effekt som främjare av ekonomisk integration och utveckling tillmäts ofta i synnerhet tidsmässigt överoptimistiska förväntningar.
Expectations regarding the ability of these organizations to foster economic integration and development are often too high, particularly as regards the amount of time this may take.