"främlingskap" English translation

SV

"främlingskap" in English

SV främlingskap
volume_up
{neuter}

Om vi skapar förvirring av detta slag kan följden bli ökat främlingskap och oönskad främlingsfientlighet.
Establishing confusion of this nature could lead to more alienation and to unwanted xenophobia.
En känsla av främlingskap från Bryssel genomsyrar vår väljarkår: främlingskap från dess institutioner och från politik rent allmänt.
A sense of alienation from Brussels pervades our electorate: alienation from its institutions and from politics in general.
Under den senaste tioårsperioden har vi dock sett ett ökande främlingskap mellan muslimer och hinduer.
Over the past ten years, however, we have witnessed increasing alienation between Muslims and Hindus.

Context sentences for "främlingskap" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi vill inte ha en teknik som bara riktar sig till individen och leder till isolering och främlingskap för eleven.
Not technologies that individualise, isolate and alienate pupils.
SwedishDet räcker naturligtvis inte att enbart ni anstränger er, det är också nödvändigt att medlemsstaterna inte känner främlingskap inför denna process.
Of course, your efforts alone will not suffice and the Member States must not be left out of this process.
SwedishOm vi skapar förvirring av detta slag kan följden bli ökat främlingskap och oönskad främlingsfientlighet.
I am in favour of governments having the courage to give jobs first and foremost to all those women who want one, in order to bring them out of long term unemployment.
SwedishI de avgörande ögonblicken i vårt gemensamma liv visar sig detta främlingskap indirekt, i de åsikter som framförs av den ena eller andra regeringen.
At crucial moments in the life of society it does not show itself as such, but emerges as the opinion of this or that government.
SwedishDet är en kommission som skakar av sig den byråkratiska bördan, vilken bär den största skulden till EU-medborgarnas främlingskap gentemot institutionerna.
It is a Commission that is shaking off the burden of bureaucracy, which is mainly to blame for the people of Europe’s estrangement from the institutions.
SwedishDet är en kommission som skakar av sig den byråkratiska bördan, vilken bär den största skulden till EU-medborgarnas främlingskap gentemot institutionerna.
It is a Commission that is shaking off the burden of bureaucracy, which is mainly to blame for the people of Europe’ s estrangement from the institutions.
SwedishEnligt min mening måste vi vara våra medborgare trogna och inte öka det främlingskap som många av dem känner, och som de har uttryckt under de senaste veckorna.
That will mean that in some areas for which my committee is responsible, we have a diminution of consumer protection and other issues, where we are effectively giving less and asking more.
SwedishKommissionen är djupt besviken över att medlemsstaterna ännu inte har antagit kommissionens förslag från 2001 till ett rådsbeslut om ett ramverk för att bekämpa rasism och främlingskap.
The Commission is bitterly disappointed that the Member States have yet to adopt the Commission’s 2001 proposal for a Council Framework Decision on combating racism and xenophobia.
SwedishKommissionen är djupt besviken över att medlemsstaterna ännu inte har antagit kommissionens förslag från 2001 till ett rådsbeslut om ett ramverk för att bekämpa rasism och främlingskap.
The Commission is bitterly disappointed that the Member States have yet to adopt the Commission’ s 2001 proposal for a Council Framework Decision on combating racism and xenophobia.