"fraktgods" English translation

SV

"fraktgods" in English

EN

SV fraktgods
volume_up
{only plural}

fraktgods
volume_up
goods {o.pl.} [Brit.]
Flygbolagen är en väsentlig del av vårt transportsystem, inte bara för passagerare, utan också för fraktgods.
Airlines are a vital part of our transport system, not only for passengers, but also for goods.

Context sentences for "fraktgods" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI dag händer det att fraktgods som är allt mindre skrymmande transporteras allt oftare.
Today, we are confronted with a situation whereby smaller and smaller consignments need to be transported with increasing frequency.
SwedishÄgarna till fraktgods måste också göras ansvariga, eftersom även de har ett intresse av att se till så att deras varusändningar är anordnade på ett ansvarsfullt och säkert sätt.
The owners of freight must also be made accountable, as they also have an interest in ensuring that their consignments are organised responsibly and safely.
SwedishMer fraktgods på EU:s stora floder - fint, men hur tar vi hänsyn till att vattennivåerna under de senaste åren ofta har varit för låga för att en fullastad pråm ska kunna trafikera dem?
More freight on the EU's major rivers - great, but how do we take into account the fact that in recent years, water levels have often been too low for a fully laden barge to navigate them?
SwedishÖkningen av den lägsta tillåtna trafikvolym som föreskrivs i förslaget från 1 miljon till 1, 5 miljoner ton fraktgods skulle utesluta cirka 27 hamnar, i huvudsak i avlägsna delar av unionen.
However, the increase in the minimum traffic volume stipulated in the proposal from 1 million to 1.5 million tonnes of freight would exclude about 27 ports, mainly in remote areas of the Union.