"fram-" English translation

SV

"fram-" in English

EN

SV fram-
volume_up
{adjective}

fram- (also: främre)

Context sentences for "fram-" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDroger som odlas och produceras i Afghanistan letar sig fram till Europas gator.
Drugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.
SwedishSlutligen anser jag att kommissionen gjorde rätt när de lade fram detta förslag.
Finally, I believe that the Commission has done well in presenting this proposal.
SwedishResultatet är omöjligt att lägga fram för den vanliga medborgaren.
The result, Mrs Wallström, is impossible to communicate to the ordinary citizen.
SwedishI början av nästa år kommer vi även att lägga fram en ny audiovisuell strategi.
At the beginning of next year we will also come with a new audiovisual strategy.
SwedishDe ändringsförslag som har lagts fram klargör målsättningen med projektet Life+.
The amendments that have been tabled clarify the objective of the LIFE + project.
SwedishTyvärr innebär några av de ändringsförslag som lades fram förra veckan just det.
Unfortunately, a few amendment proposals submitted last week are doing just this.
SwedishDu lade fram den ursprungliga texten i punkt 16 för omröstning.
(FR) Mr President, you invited us to vote for the original text of paragraph 16.
SwedishTidigare i år lade kommissionen fram ett förslag till omarbetad budgetförordning.
Earlier this year, the Commission presented a draft recast Financial Regulation.
SwedishVi arbetar hårt för att föra fram EU:s budskap i kampanjen inför valet i oktober.
We are pushing the European message hard in the run-up to the October elections.
SwedishDenna fråga har lyfts fram som en prioritet i EU:s sjätte rapport om vapenexport.
This issue has been identified as a priority in the Sixth EU Arms Export report.
SwedishDet finns en begäran som lagts fram av företrädare för de två berörda grupperna.
I have received a request from the representatives of the two groups concerned.
SwedishSoliga vårvinterdagar plockar folk fram solglasögonen och vallfärdar ut på isen.
On sunny winter days people put on their sunglasses and spend the day on the ice.
SwedishJag lägger fram mitt förslag till er i enlighet med artikel 19 i arbetsordningen.
I put this proposal to you in accordance with Rule 19 of the Rules of Procedure.
SwedishDärför har vi lagt fram ett ändringsförslag.
That is not acceptable, in my view, and we have tabled an amendment accordingly.
SwedishDet förslag hon lägger fram för oss kommer säkert att ges bifall från vår grupp.
The proposal she has set before us will certainly enjoy the support of our group.
SwedishVi har 6, 5 miljoner ecu för programmet som löper från år 1996 fram till år 2000.
We have ECU 6.5 million for the programme which runs from 1996 to the year 2000.
SwedishGMO-produkterna måste vara urskiljbara från fältet och ända fram till tallriken.
The products of gene technology must be transparent from the field to the fork.
SwedishJag hoppas att det kommer fram så småningom, men tidsfristen respekterades inte.
I hope that will be received in due course, but the deadline was not respected.
SwedishDet betänkande som lagts fram av Morgan lutade åt ett beslut i en viss riktning.
The report submitted by Mrs Morgan tended towards favouring a certain decision.
SwedishI fjol drev parlamentet fram en extra satsning på sysselsättning och småföretag.
Last year, Parliament promoted an extra focus on employment and small businesses.