"friska upp" English translation

SV

"friska upp" in English

SV friska upp
volume_up
{verb}

friska upp (also: liva upp)
friska upp (also: fräscha upp)
I morgon bör rådet friska upp grundkunskaperna: varför unionen skapades och vilka värden den bygger på.
Ladies and gentlemen, tomorrow the Council should brush up on the basics: why the Union was created and on what values was it built.
friska upp (also: stärka, vederkvicka)
Vi måste friska upp och stärka unionen och göra den mer demokratisk, effektiv och öppen för insyn.
We need to invigorate and strengthen the European Union, to make it more democratic, more effective and more transparent.
Nu är det dags att staka ut den nya vägen mot framtiden och damma av färdplanen, friska upp den och förnya den inför 2000-talet.
Now is the time to chart the new way forward and to dust down the roadmap, invigorate it and make it new for the 21st century.
friska upp (also: fräscha upp)
Jag vill bara göra några påpekanden som kanske kan friska upp debatten, eller så blir ni ännu tröttare, herr kommissionsledamot!
I should like to make just a few points which might freshen up the debate, or perhaps make you even more tired, Commissioner!

Synonyms (Swedish) for "friska upp":

friska upp

Similar translations for "friska upp" in English

frisk adjective
upp adverb
English
upp verb
English
upp preposition
English

Context sentences for "friska upp" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOm jag märker att ärendet faller i glömska kommer jag att vid behov friska upp ert minne.
If I see that the issue is being buried, I will know how to jog your memory when the time comes.
SwedishPlanen är att friska upp oss ombord innan vi drar till deras hemplanet.
We'll secure a base here and then go on to conquer their Earth.
SwedishVi vill nämligen med hjälp av våra näringsmedel hålla oss friska och behålla hälsan upp i hög ålder.
You see, we want to use our food to keep people healthy into old age.
SwedishOm du inte lyckas komma ihåg allt som gäller dina rättigheter kan du alltid återvända till de här webbplatserna för att friska upp minnet.
If you forget something, do not hesitate to return here for advice on your rights.
SwedishBerthu, för att friska upp minnet uppmanar jag er att efter sammanträdet komma och läsa de Giovannis skrivelse av den 3 juli.
To refresh your memory, perhaps you would like to read Mr de Giovanni's letter of 3 July last, after the sitting.
SwedishFör att friska upp minnet kan vi erinra oss att i Nepal har 422 människor dött och 173 personer anmälts försvunna.
Incidentally, Mr President, let us reiterate that, in Nepal, 422 people have died and 173 people have been reported missing.
SwedishJag vill bara göra några påpekanden som kanske kan friska upp debatten, eller så blir ni ännu tröttare, herr kommissionsledamot!
Instead, there has been a different division, which has led to a directive which, in my view, is only a first step.
SwedishLåt oss därför friska upp minnet och tänka på den väg som Renan pekar ut, men utan förnuftsvidriga överdrifter med tvivelaktig moral.
Let us allow Renan to refresh our memories, but let us not indulge in excesses which are less than rational and of dubious morality.
SwedishJag ville bara be rådet om att friska upp mitt minne: Gav det uttryck för samma oro när Frankrike utförde sina kärnvapenprovsprängningar?
I merely wanted to ask the Council to refresh my memory: did it voice the same dismay when France carried out the nuclear tests?
SwedishVälorganiserad vuxenutbildning gör det möjligt för experter som har arbetat i flera årtionden att friska upp sin kunskap och anpassa sig efter ändrade förhållanden.
Well organised adult education enables experts who have worked for several decades to refresh their knowledge and adapt to the changed circumstances.
SwedishLåt oss friska upp minnet: Leyla Zanas brott, som gav henne en dom på drygt 15 års fängelse, var en på hennes kurdiska modersmål uttalad mening i det turkiska parlamentet.
Let us remind ourselves that her offence, for which she was sentenced to fifteen years in jail, was a sentence spoken in the Turkish parliament - in Kurdish, her mother tongue.
SwedishSå jag läste alltså om det för att friska upp minnet, och vad detta ändringsförslag säger, det är helt enkelt att vi måste respektera EG: s regelverk i förhandlingarna med Förenta staterna.
My conscience has led me to reread this amendment which simply says that, in the negotiations with the United States, we must respect the acquis communautaire.