"fritt tillträde" English translation

SV

"fritt tillträde" in English

EN

SV fritt tillträde
volume_up
{only singular}

1. colloquial

fritt tillträde (also: förlopp, tillgång, följd, sats)
volume_up
run {noun}

Similar translations for "fritt tillträde" in English

fritt adverb
tillträde noun

Context sentences for "fritt tillträde" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMin fråga lyder: Vill kommissionen ge fritt tillträde även åt fler produkter?
My question is this: is the Commission now seeking carte blanche for other products?
SwedishIngen i parlamentet vill begränsa rätten till fritt tillträde till Internet.
Mrs Harms, no one in this House wishes to curtail the right to free Internet access.
SwedishDet har varit fritt tillträde till parlamentet till kl. 15.00 i eftermiddag.
There has been free access to Parliament until three in the afternoon.
SwedishFritt tillträde till marknaden är ju en av hörnstenarna i EU: s politik.
Surely, free access to the market is one of the cornerstones of EU policy.
SwedishFritt tillträde till marknaden är ju en av hörnstenarna i EU:s politik.
Surely, free access to the market is one of the cornerstones of EU policy.
SwedishOrganisationerna måste få fritt och ohindrat tillträde till dessa läger.
The agencies must be given free and unencumbered access to these camps.
SwedishFör många europeiska företag är det nödvändigt med fritt tillträde till utländska marknader.
Freedom of access to foreign markets is vital to large numbers of European enterprises.
SwedishPersoner som använder rullstol eller ledarhund bör ha fritt tillträde överallt inom EU.
A wheelchair user or a guide-dog user should have free access anywhere within the European Union.
SwedishVi behöver fritt tillträde till EU: s asylrättigheter och asylförfaranden.
We need free access to European asylum rights and procedures.
SwedishFör det första sa vi att Internationella röda korset måste få fritt tillträde till Turkmenistan.
Firstly, we said that the International Red Cross had to have free access to Turkmenistan.
SwedishVi behöver fritt tillträde till EU:s asylrättigheter och asylförfaranden.
We need free access to European asylum rights and procedures.
SwedishI detta sammanhang kräver vi att observatörerna från OSSE/ODIHR garanteras fritt tillträde.
In this regard, we ask that the international OSCE/ODIHR observers be granted unhampered access.
SwedishI stället måste fritt tillträde till EU bli en del av en fri värld så att människor kan röra sig fritt.
'Illegal immigration ' is usually the only way to reach EU-territory at all.
SwedishDet har varit fritt tillträde till parlamentet till kl.
It seems to me to be the essence of the compromise amendments on Article 16.
SwedishFortfarande förvägras den fritt och rättvist tillträde till medierna, särskilt till den statliga televisionen.
It still has no free or fair access to the media, especially state television.
SwedishI stället måste fritt tillträde till EU bli en del av en fri värld så att människor kan röra sig fritt.
Instead, free access to the EU must be part of a free world so that people can move freely.
SwedishDet måste innebära att utländska observatörer och journalister får fritt tillträde till alla delar av Kina.
This would include free access to all parts of China for foreign observers and journalists.
SwedishSedan lovar WTO dem fritt tillträde till världsmarknaden.
The WTO then promises them free access to the world market.
SwedishDet finns många internationella vatten med fritt tillträde.
There are many international waters with open access.
SwedishVad betyder förresten fritt tillträde utan medel och kunskap för att höja industrin till västvärldens nivå?
Indeed, what does free access mean without the means or the expertise to raise industry to Western standards?