"full av" English translation

SV

"full av" in English

EN

SV full av
volume_up
{adjective}

full av (also: urusel, usel, tät, botten)
volume_up
lousy {adj.}
full av (also: utbredd, mycket vanlig)
volume_up
rife {adj.}

Similar translations for "full av" in English

full adjective
av adverb
English
av preposition

Context sentences for "full av" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag förordar full europeisk harmonisering av systemen för garanti av insättningar.
I argue in favour of full European harmonisation of deposit guarantee schemes.
SwedishDen nuvarande situationen är full av möjligheter på finans- och valutaområdet.
On a financial and monetary level, the current situation is full of potential.
SwedishDen är full av praktisk information för alla som vill hjälpa bina att må bra.
It is full of practical information for anybody who wants to help bees thrive.
SwedishDen är full av besvikelser och motsägelser.
But if we turn to reality, we find it both disappointing and contradictory.
SwedishMen jag kommer ta lite medicin Detta är en full behållare av Calms Forte.
But I'm going to take some medication. ~~~ This is a full bottle of Calms Forte.
SwedishÄnnu en gång, en växtbaserad diet, full av grönsaker med en massa färg i.
Once again, a plant-based diet, full of vegetables with lots of color in them.
SwedishVissa medlemsstater är i full färd med kartläggningen av översvämningsriskerna.
The process of drawing and producing these flood maps is in full swing in some countries.
SwedishVad vi i själva verket har fått är ett glas fullt av ord och en hand full av ingenting.
What we are actually left with is a glass full of words and a hand full of nothing.
SwedishDetta skulle ta full hänsyn till resultatet av förhandlingarna så långt.
This would take full account of the result of the negotiations reached so far.
SwedishNär motorn startar rör dig inte, för då får du munnen full av propeller.
When the engine catches, don't move, or you'll get a mouth full of propeller.
SwedishErdogan utkämpar en komplicerad strid mot arméns generaler, en strid som är full av faror.
Mr Erdogan is fighting a difficult battle, full of danger, with the army generals.
SwedishDetta får inte bli en ursäkt för ännu en kalender full av vackra bilder.
This must not be an excuse for yet another calendar full of pretty pictures.
SwedishErdogan utkämpar en komplicerad strid mot arméns generaler, en strid som är full av faror.
Mr Erdogan is fighting a difficult battle, full of danger, with the army generals.
SwedishSituationen där verkar vara långt från logisk och är full av paradoxer.
The situation appears to be far removed from any logic and full of paradoxes.
SwedishOch sättet de gjorde det på var att pumpa hela byggnaden full av bedövningsgas.
And it turned out that lots of these hostages actually died as a result of inhaling the gas.
SwedishJag kommer, full av beundran, till ett parlament som jag ständigt avundas.
I come here full of admiration, to a Parliament that I constantly envy.
SwedishEuropeiska unionen måste dra full nytta av dessa fyra lärdomar.
Ladies and gentlemen, the European Union must profit fully from all of these four lessons.
SwedishRådets gemensamma ståndpunkt påminner lite om en schweizerost som är full av hål.
The common position of the Council reminds me a little of a Swiss cheese that is full of holes.
SwedishDet finns många utmaningar som ingår i skapandet av full sysselsättning.
There are many challenges involved with creating that full employment.
SwedishEuropa är fortfarande full av ängslan och fördomar, som måste brytas ned.
Europe is still full of fears and prejudices which must be overcome.