"gå runt" English translation

SV

"gå runt" in English

SV gå runt
volume_up
{verb}

1. general

Annars kommer vi att runt i cirklar, från senareläggning till senareläggning och från eftertanke till eftertanke.
Otherwise, we shall go round and round in circles, and from postponement to postponement and from reflection to reflection.
I vanliga fall är det ”damerna först”, men jag är glad över att få starta processen, annars kommer vi bara att runt i cirklar.
Mr President, normally it is ‘ladies first’, but I am delighted to start the process, otherwise we are going to go round in circles.
Vi bör dock inte heller runt i säck och aska, utan ansluta oss till dem i världen som vill göra framsteg i skyddet av klimatet.
However, we should not go round in sackcloth and ashes, either, but join with those in the world who want to make progress in protecting the climate.
Annars kommer vi att runt i cirklar utan att tackla det verkliga problemet.
Otherwise we will be going round in circles without tackling the real problem.
När det gäller klimatet, denna färdplan och detta sätt att tala kommer vi i slutändan att runt i cirklar.
On climate, this road map and this way of talking: we will end up going round in circles.
Vi kommer att runt, runt i cirklar.
We will be going round and round in circles.
gå runt (also: uppfatta, begripa, uppnå, planera)
gå runt (also: svämma över, simma, bada, snurra)

2. medicine: "sjukdom"

gå runt
volume_up
to go around {vb} (disease)
Ni behöver bara runt kvarteret för att se det som en uppenbarelse.
You've just got to go around the block to see it as an epiphany.
Go around the back.
Plenty to go around.

Context sentences for "gå runt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedish1877 är också året när vi hittade ett sätt att runt Fort Laramie-avtalen.
1877 is also the year we found a way to get around the Fort Laramie Treaties.
SwedishEnligt översten går det inte att runt, så vi måste anfalla framifrån.
Colonel says there's no way to outflank it, so we gotta take it head-on by frontal assault.
SwedishDu vill väl inte runt i flammor i resten av ditt liv, eller?
You don't really wanna walk around on fire for the rest of your life, do you?
SwedishVi får dock inte vara allt för entusiastiska genom att förbi eller runt fördraget.
But we must not go too far and outrun or circumvent the Treaty.
SwedishVi har hållit på med detta experiment under 15 år, och vi ser stjärnorna hela vägen runt.
So, we've been doing this experiment for 15 years, and we see the stars go all the way around.
SwedishEnligt min mening vore det bra att slå fast tre saker och inte som katten runt en het gröt.
It would, in my view, be good to make three comments and not beat about the bush in doing so.
SwedishDetta innebär att man lyckas runt miljökonsekvensbeskrivningen.
This means getting around the environmental impact assessment.
Swedish(Applåder) Börja som vanligt, åt andra hållet runt öglan.
(Applause) Start as usual, go the other way around the loop.
SwedishNär folk väl är inne i byggnaden kan de runt fritt och de har obegränsat tillträde till privata kontor.
Once in the building, people are freely able to walk around and have unrestricted access to private offices.
SwedishHar man väl lärt sig att navigera på nätet, är det som att runt i världens största och bästa bibliotek.
Once one has learnt to navigate on the Net, it is like wandering around the world's biggest and best library.
SwedishEn dam ska inte runt, och bita killar i halsen!
A lady shouldn't be going around, biting guys ' necks!
SwedishVi kräver allt högre inbetalningar för att få det att runt med allt lägre pensioner.
We will ask for increasingly large contributions to balance our accounts but the size of the pensions they will lead to will steadily decrease.
SwedishDe europeiska institutionerna söker sedan flera år öka sin makt genom att undvika eller att runt väljarnas utslag.
For years the European institutions have been trying to increase their powers whilst evading the verdict given by the electorate. They believe they are avoiding the problems in this way.
SwedishKommer vi i Belgien, i Frankrike och i Europeiska unionens övriga länder att runt i våra fängelser och be att få göra försök på nordafrikanska brottslingar?
Are we - in Belgium, in France or elsewhere in the European Union - going to appeal to North African delinquents in our prisons in order to subject them to experiments?
SwedishStora projekt har kanske större verkan, men med tanke på storleken på majoriteten av företagen är det frågan om det är möjligt för ett stort antal sådana projekt att runt.
Large projects are bound to have a greater impact, but given the size of most businesses, it is questionable whether such projects will get off the ground in large numbers.
SwedishDe kostnader det medför stiger så mycket att låginkomsttagare i framtiden kommer att tvingas runt i ulltröjor hemma för att de inte har råd att värma upp sina hus.
The additional costs involved in renting are increasing to such an extent that, in future, those on low incomes will have to wear thick jumpers because they cannot heat their homes.
SwedishDet pensionssystem för parlamentariker som föreslås i betänkandet är inte självfinansierat, utan det krävs att det läggs in extra skattepengar i systemet för att det skall runt.
The pension scheme for Members as set out in the report is not self-financing, but requires an injection of extra tax revenues so as to be able to provide adequate cover.