SV gå sönder
volume_up
{verb}

1. general

gå sönder (also: avbryta, falla sönder, knäcka, bryta av)
Barometrar kan sönder och läcka så att kvicksilvret ändå hamnar i naturen.
Barometers may break or leak, so that mercury ends up in the environment anyway.
Ni använde metaforen med en termometer och sade att den inte får sönder.
Mr Barnier, you have just used the metaphor of a thermometer and said that it must not be broken.
Om den skulle sönder har man inga fler.
If it broke, we would be left with nothing.
På maskinen finns en massa kontrollampor som varnar oss och talar om att i fall en lampa lyser rött är det något fel och då måste man genast ingripa för att inte maskinen skall sönder.
The machine has a great number of warning lights; if one of these lights red, it tells us that there is something wrong and that we must intervene immediately if the machine is not to break down.
gå sönder (also: slå sönder, hugga, bryta loss, tälja)
gå sönder (also: falla i bitar)
gå sönder (also: tuppa av)
gå sönder (also: rasa, gå i bitar)
gå sönder (also: erkänna, betala, donera, ge med sig)
gå sönder (also: brista, ersätta, gå med på, ge vika)
gå sönder (also: krossa, slå, ha sönder, slå ned)
gå sönder (also: klyva, splittra, spränga, spricka upp)
gå sönder (also: slita, splittra, riva upp, rusa)

2. electronics

gå sönder

Synonyms (Swedish) for "gå sönder":

gå sönder

Context sentences for "gå sönder" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNi använde metaforen med en termometer och sade att den inte får sönder.
Mr Barnier, you have just used the metaphor of a thermometer and said that it must not be broken.
SwedishAlla vi i Europaparlamentet och rådet måste verkligen bemöda oss om att den här kuben inte ska sönder.
All of us in the European Parliament and in the Council have to take great care to keep this cube together.
SwedishOm den skulle sönder har man inga fler.
If it broke, we would be left with nothing.
SwedishJag vill fråga min kollega hur många kärnkraftverk som måste sönder innan hon tycker att det räcker?
Mr President, I would like to ask my colleague how many nuclear plants have to go down before she says that it is enough.
SwedishMitt hus kommer att sönder!