"göra klar" English translation

SV

"göra klar" in English

SV göra klar
volume_up
{verb}

göra klar (also: befria, knäcka, röja, avsegla)
En sak måste vi emellertid göra klar för oss.
We must make one thing clear for ourselves, however.

Synonyms (Swedish) for "göra klar":

göra klar

Context sentences for "göra klar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag skulle vilja göra en sak klar här.
   . Mr President, ladies and gentlemen, I would like to clarify something here.
SwedishVi bör göra denna ansvarsfråga helt klar och ställa oss bakom sådana beslut.
We should make this responsibility quite clear and stand behind these decisions.
SwedishLåt mig göra en sak klar: vi glömde inte bort de blinda i lagstiftningen.
Let me get one thing straight: we did not forget blind people in this legislation.
SwedishOch för att göra detta krävs en klar politisk vilja och tillräckliga budgetanslag.
For this we need a clear political will and sufficient budgetary funding.
SwedishDet är inte alltid lätt att göra en klar indelning i offer och förföljare.
It is not always easy to distinguish clearly between the victims and the persecutors.
SwedishJag vill göra en mycket klar åtskillnad mellan olagligt införande och laglig import.
I wish to make a very clear distinction between illegal introduction and legal imports.
SwedishJag vill göra en sak fullständigt klar: inget kan berättiga terrorism.
I want to make one thing perfectly clear: nothing can justify terrorism.
SwedishInför sina partner, inklusive Ryssland, måste Europa göra detta till en klar och entydig väg.
To its partners, including Russia, Europe must make this way clear and unmistakeable.
SwedishJag vill göra en sak absolut klar: jag är inte heller emot förslagen.
I should at this point also like to make something else quite clear: I am not against them either.
SwedishLåt mig göra en sak klar: kampen mot alla former av rasism handlar inte om höger eller vänster.
Let me make one thing clear: the fight against all forms of racism is not a matter of right or left.
SwedishDärför är det upp till EU att göra en sak mycket klar.
It is therefore up to the EU to make one issue very clear.
SwedishI det avseendet tror jag att man borde göra en klar åtskillnad mellan de olika målen och inte bidra till att de förväxlas.
I therefore believe that we should clearly separate objectives and not allow confusion to reign.
SwedishJag vill bara göra en sak mycket klar här.
I just want to make one thing very clear about this idea.
SwedishEn sak måste vi emellertid göra klar för oss.
We must make one thing clear for ourselves, however.
SwedishUndersökningar ger vid handen att de flesta människor känner sig för dåligt informerade för att kunna göra en klar bedömning.
Surveys have shown that most people feel they have too little information to make a clear judgment.
SwedishLåt oss göra detta ords betydelse klar för oss.
Let us consider what that expression means.
SwedishJag vill göra en sak helt klar för rådet.
I want to make it very clear to the Council.
SwedishLåt mig göra en sak helt klar för er: antingen kommer vi överens om något eller också stoppas förhandlingarna.
Let me make it perfectly plain that what this boils down to is that either we agree to something, or the negotiations are stalled.
SwedishVi bör göra en klar och detaljerad granskning av den här frågan.
If too many goals are set, too little will be achieved, and we should take a clear and detailed look at this issue.
SwedishMen låt mig göra en sak helt klar.