"ganska länge" English translation

SV

"ganska länge" in English

EN
SV

ganska länge {pronoun}

volume_up
Men vi har gjort detta ganska länge nu, och detta faktum måste klargöras.
But we have been doing this for some time now and this fact needs to be clarified.
Jag kan, uppriktigt sagt, inte protestera mot att han talade ganska länge.
I cannot in all honesty complain because he spoke for some considerable time.
Vi har alla varit här ganska länge, och det har i synnerhet våra tolkar.
We have all been here some time, as, particularly, have our interpreters.

Similar translations for "ganska länge" in English

ganska adjective
ganska adverb
ganska pronoun
English
länge adjective
English
länge adverb

Context sentences for "ganska länge" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSå har det varit ganska länge, och jag tycker det är dags att göra något åt det.
That is how it has been for quite a long time, and I think we should do something about it.
SwedishDet har också funnits politiska partier på europeisk nivå ganska länge nu.
Political parties at the European level have also been in existence for a long time now.
SwedishUngern har dock ganska länge saknat den politiska viljan att göra detta.
However, Hungary has lacked the political will for such a step for a relatively long time now.
SwedishJag har nu varit ledamot i parlamentet ganska länge, och var synnerligen aktiv när beslutet en gång fattades.
I would ask the Commissioner once more to examine the matter carefully.
SwedishJag har talat ganska länge, men jag ville besvara de frågor jag kunde besvara redan från början.
I have spoken somewhat at length, but I wanted to answer those questions that I could from the outset.
SwedishTrots att jag har varit med ganska länge har jag lärt mig något nytt genom mitt engagemang i den här frågan.
Although I have been in this business for a long time, I learnt something new by being involved in this.
SwedishJag har nu varit ledamot i parlamentet ganska länge, och var synnerligen aktiv när beslutet en gång fattades.
I am now a fairly long-standing Member of this House, and participated actively in taking the decision at that time.
SwedishSammanträdet har pågått ganska länge.
) Minister, I am completely satisfied with your answer and I note your voice is failing you somewhat owing to the length of this session.
SwedishVi har väntat ganska länge på kommissionens plan om hållbar produktion och konsumtion.
on behalf of the PPE-DE Group. - Mr President, we have been waiting quite a long time for the Commission's plan on sustainable production and consumption.
SwedishVi har nu behandlat denna fråga ganska länge och med tanke på det sätt på vilket kommissionen arbetar borde frågan idag redan varit färdigbehandlad.
We have already spent quite a while on this and, knowing how the Commission works, this matter should be settled and concluded today.
SwedishFörlikningsförfarandet mellan rådet och parlamentet gav en kompromiss som är ganska intetsägande så länge inte en förklaring från kommissionen bifogas.
This procedure between the Council and Parliament resulted in a compromise which is rather noncommittal as long as it is not accompanied by a Commission statement.
SwedishMånga är de konferenser där världens styrande har träffats för att hitta den gemensamma strategin, men än så länge har ganska få konkreta åtaganden gjorts.
Many are the conferences in which the world's leaders have convened in order to find a common strategy, but so far relatively few concrete measures have been taken.
SwedishMånga är de konferenser där världens styrande har träffats för att hitta den gemensamma strategin, men än så länge har ganska få konkreta åtaganden gjorts.
Many are the conferences in which the world' s leaders have convened in order to find a common strategy, but so far relatively few concrete measures have been taken.
SwedishJag har väntat tålmodigt - eller till och med otåligt - ganska länge nu eftersom jag vill ta upp denna fråga innan omröstningen om ombudsmannen.
Madam President, I have been waiting patiently - or even impatiently - for quite a long time now because I wanted to raise this point before the vote on the Ombudsman.
Swedish(LT) För ganska länge sedan fastställde ekonomerna att den europeiska utvecklingen har en positiv effekt på de nationella ekonomierna, särskilt i de större länderna.
(LT) Economists established quite a while ago that European development has a positive effect on national economies, particularly on the economies of larger countries.
SwedishFör en sak, fru Scheele, är klar: Ni är fortfarande ganska ung, och så länge ni sitter här i parlamentet kommer ni inte att få några följddirektiv för flygtrafiken!
One thing is crystal-clear, Mrs Scheele: you are still very young, but however many years you spend in Parliament, you will never get a daughter directive on aviation noise!