"ge skall" English translation

SV

"ge skall" in English

EN

SV ge skall
volume_up
{verb}

ge skall (also: skälla, gorma, hosta, smälla)

Similar translations for "ge skall" in English

ge verb
skall noun
English
skall verb
skall- adjective
English
skola noun
skola verb
skäll noun
English
skälla noun
English
skälla verb
skåll- adverb
English

Context sentences for "ge skall" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag hoppas att talmannen skall kunna ge oss en tydlig förklaring om vad som hänt.
I therefore feel that it is for the Presidency to clarify the sequence of events.
SwedishMånga myter och halvsanningar florerar om patent och jag skall ge några exempel.
There is therefore no need for them to be granted additional legal protection.
SwedishMånga myter och halvsanningar florerar om patent och jag skall ge några exempel.
Many myths and half-truths are told about patents, and I shall cite a few examples.
SwedishVi hoppas att dessa diplomatiska diskussioner skall ge det förväntade resultatet.
We hope that these diplomatic proceedings will enable us to achieve our objective.
SwedishVarför anser jag att man skall ge kommissionen tid? men inte alltför mycket tid?
Why am I in favour of giving the Commission time, albeit not too much time?
SwedishJag skall ge er ett par exempel som är kontroversiella, till och med i Nederländerna.
I will give you a few examples that are controversial, even in the Netherlands.
SwedishJag tycker att vi skall ge även posten en möjlighet att möta den nya utvecklingen.
I believe we should give the postal service a chance to adapt to new trends.
SwedishVarför anser jag att man skall ge kommissionen tid ? men inte alltför mycket tid?
Why am I in favour of giving the Commission time, albeit not too much time?
SwedishHerr Purvis, jag tror inte att vi skall ge oss in på någon bedömning av intentionerna.
Mr Purvis, I believe that we should not enter into any judgement of intentions.
SwedishTalar vi om vilken typ av insatser som krävs för att de skall ge effekt?
Are we talking about the nature of the works required to provide water services?
SwedishJag hoppas att Graefe zu Baringdorfs betänkande skall ge ny fart åt hjulet.
I hope that the report by Mr Graefe zu Baringdorf will set the wheel turning.
SwedishJag väntar som sagt ännu på att kommissionär Fischler skall ge mig namnet och alla fakta.
I am still waiting for Mr Fischler to give me the name and the relevant details.
SwedishJag undvek inte att svara, men det är kommissionen som skall ge er det formella svaret.
I have not ducked an answer, but the Commission must give you a formal answer.
SwedishJag tycker att det är ett utmärkt förslag och skall genast ge ordet till fru Siimes.
This is an excellent suggestion and I shall give the floor immediately to Mrs Siimes.
SwedishJag skall ge ordet till herr Wurtz så att han kan framföra begäran på gruppens vägnar.
I shall give Mr Wurtz the floor in order to move the request on behalf of his group.
SwedishVi diskuterar den information vi skall ge våra medborgare om utvidgningen.
We have been discussing the provision of information to our citizens on enlargement.
SwedishSå jag skall försöka ge ett seriöst och tydligt svar på era tre frågor.
So I am going to try and give a serious and lucid answer to your three questions.
SwedishJag skall gärna ge er dokumentet om vad det österrikiska parlamentet har beslutat.
I will gladly let you see the text approved by the Austrian Parliament.
SwedishJag kan inte förstå hur ni, med sådana åsikter, skall kunna ge ett svar på dessa problem.
I do not see how you could, with the views that you hold, provide any answers.
SwedishJag skall ge henne en kopia av tidningsreportaget om vad hon påstås ha gjort.
I will provide her with a copy of the press report on what she was alleged to have done.