"glädja sig" English translation

SV

"glädja sig" in English

SV glädja sig
volume_up
{verb}

glädja sig (also: pigga upp, glädja, rycka upp sig)

Similar translations for "glädja sig" in English

glädja verb
sig pronoun

Context sentences for "glädja sig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishIngen bör dock glädja sig över den här krisen, oavsett vilka skäl som ligger bakom den.
No one should rejoice at this crisis, however, regardless of the reasons behind it.
SwedishDanmark kommer utan tvivel att kunna glädja sig åt en lyckad start av EMU: s tredje etapp.
Denmark will no doubt benefit from a successful start to the third stage of EMU.
SwedishHär kan man verkligen tala om faktiska besparingar som man kan glädja sig över.
We are talking here about real savings in which we can take pleasure.
SwedishHär liksom annorstädes hör det till god ton att glädja sig åt tillkomsten av euron.
Here, as elsewhere, it is good form to congratulate ourselves on the creation of the euro.
SwedishIngen bör dock glädja sig över den här krisen, oavsett vilka skäl som ligger bakom den.
Even Mr Prodi is now distancing himself from enlargement and from the decision on Turkey.
SwedishVidare lär inte Lukasjenko glädja sig åt sin ryska ämbetskollega Putins neutrala hållning.
In addition the neutral attitude of his Russian counterpart Putin must be uncomfortable.
SwedishI rådet skulle man glädja sig om man redan i förväg skulle få reda på alla parlamentets avsikter.
The Council will be delighted to know in advance what Parliament has in mind.
SwedishJag antar att det finns vissa personer här i parlamentet som skulle glädja sig åt dessa bestämmelser.
I believe there are some people in the Chamber who will be happy with these rules.
SwedishDetta är något att glädja sig åt och det borde få Europa att ägna mer uppmärksamhet åt sina hav.
This is a reason to rejoice and it should cause Europe to pay more attention to its seas.
SwedishI dag är det bara att glädja sig åt inrättandet av detta nya europeiska solidaritetsinstrument.
Today, we can only welcome the mobilisation of this new European instrument of solidarity.
SwedishDet tillhandahåller en välkommen ny plats för såväl turister och ortsbor att besöka och kunna glädja sig åt.
It provides a welcome new place for tourists and locals alike to visit and enjoy.
SwedishEU kan inte glädja sig åt situationen på järnvägarna, och konsumenterna kan det definitivt inte.
Europe cannot be content with the situation on the railways, and the customers certainly cannot.
Swedish. - (PL) En god hälsa är en av de största välsignelser en människa kan glädja sig åt i livet.
in writing. - (PL) Health is one of the greatest blessings a human being can enjoy in life.
SwedishKanske kan till och med Cushnahan glädja sig åt det.
Perhaps even Mr Cushnahan may yet have cause to be pleased about this.
SwedishArbetarklasserna har säkerligen ingenting att glädja sig åt.
The working classes certainly have nothing to be happy about.
SwedishHerr Bangemann, vänta litet, än är det för tidigt att glädja sig!
Just wait, Mr Bangemann; it is too soon to be rejoicing.
SwedishUtskottet för kultur kan av flera skäl glädja sig åt detta betänkande.
It particularly welcomes the fact that the report deals with a number of matters which concern our committee.
SwedishI jämförelse med andra texter finns det anledning att glädja sig.
Compared with other texts, it is quite an achievement.
SwedishMan måste glädja sig åt de betänkanden som vi diskuterar i dag, såväl som åt de två föredragandenas arbete.
The reports we are discussing today are to be commended, as is the work of the two rapporteurs.
SwedishEuropaparlamentet bör glädja sig åt ett sådant resultat.
The European Parliament must take pleasure in this result.