"glöm det" English translation

SV

"glöm det" in English

EN

SV glöm det
volume_up
{interjection}

glöm det (also: absolut inte, aldrig i livet)
volume_up
no way {interj.}

Similar translations for "glöm det" in English

glömma verb
det adverb
English
det pronoun

Context sentences for "glöm det" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSå om du funderade på att köpa en iPad, glöm det - detta är vad du vill ha istället.
So if you were thinking of buying an iPad, forget about it. This is what you want instead.
SwedishJag försöker, men sen hör jag någon som Billie Holiday, glöm det!
I try to sing, but then I hear someone like Billie Holiday, and forget about it!
SwedishHan sa, allt jag har sagt till er de sista 20 åren, glöm bort det.
He said, "Everything I've been telling you for the last 20 years, forget about it.
SwedishFly nu, och glöm inte att det är många soldater ute...... håll er till klipporna.
Go, and remember, there will be soldiers above...... so you'd best try the rocks under the cliff.
SwedishGlöm bort det, och låt länderna i Europa själva bidra till helheten!
Please forget it and let the countries of Europe make their contributions to the whole.
SwedishÅtminstone hur en Indier försöker få tag i en av dessa Amerkanska böcker i Park Slope, glöm det.
At least an Indian trying to get one of these American books in Park Slope, forget it.
SwedishGlöm inte att det också finns mycket bra tidningar för att leta efter fast jobb eller deltidsjobb!
Don’t forget there are very good newspapers for finding a permanent or part-time job!
SwedishGlöm inte att när det gäller valuta är vårt land euroområdet.
Do not forget that the euro zone is our country where currency is concerned.
SwedishRösta bort det och glöm det så fort som möjligt är vad mig beträffar det bästa alternativet.
Voting it down and quickly forgetting about it is the best option, as far as I am concerned.
SwedishGlöm inte att beställa det europeiska sjukförsäkringskortet i god tid innan du reser.
You now need to apply for a European Health Insurance Card.
SwedishGlöm bort kärnvapenkrig; det är gaffeln vi måste oroa oss för.
Forget nuclear holocaust; it's the fork that we have to worry about.
SwedishOch glöm inte det vitamin företag som nyss har startat.
And let's not forget the little vitamin company that's just taken off.
SwedishGlöm inte det, och var inte alltför säkra på att vi kommer att göra allt det som rådet ber oss om.
Do not forget that, and do not be so sure that we are going to do whatever the Council asks of us.
SwedishGlöm inte att det finns ett objektivt skäl, nämligen att det inte är så enkelt att ta sig hit från Spanien.
Do not forget we have an objective reason, namely, that it is not so easy to arrive here from Spain.
SwedishDärför säger jag till mina euroskeptiska vänner: ”Glöm det.”
So I say to my Eurosceptic friends: 'Get over it'.
SwedishGlöm inte att det kommer nya idéer hela tiden.
Do not forget that that new ideas come up all the time.
SwedishGlöm det, det kommer helt uppenbart inte att hända.
Forget it, clearly that is not going to happen.
SwedishGlöm inte att det finns nåt ovan dig.
Always remember, son, there's something above you.
SwedishFeynman sa "Glöm bort allt det där.
SwedishInstitutionella framsteg - glöm det!